Socialdemokraterna presenterade i dag nya satsningar på arbetsmiljön. Hälsa är i dag den största klassfrågan i Sverige, sa Ylva Johansson. Den är också knäckfrågan för hur Sverige ska kunna försörja en åldrande befolkning.

– Vi genomgår i dag en demografisk förändring som innebär att vi måste jobba längre. Det är helt avgörande för att vi ska klara välfärden. Och det är framför allt arbetsmiljön som påverkar hur länge vi kan jobba, sa Ylva Johansson, socialdemokratisk riksdagsledamot.

Det nya arbetsmiljöprogram som partistyrelsen har tagit fram innehåller bland annat förslag om hur diskriminering av äldre ska motverkas. Ledorden är ett hållbart arbetsliv.

– Många vill jobba till 65, men färre än hälften klarar av det. Och det är särskilt kvinnor i LO-yrken som slås ut i förtid. Det handlar både om att förbättra arbetsmiljön och om att jobba mot diskriminerande attityder mot äldre.

Socialdemokraterna vill tillsätta en erfarenhetsdelegation. Genom att uppvärdera den äldre arbetskraftens erfarenhet, och påverka attityder i samhället, ska den motverka att äldre ratas. Arbetsmarknadens parter ska också få ekonomiska medel för att gemensamt hantera diskriminering och särbehandling.

Ylva Johansson betonade att hälsa handlar om klass.

– Det skiljer sju år i medellivslängd mellan Sundbyberg och Danderyd. Hälsa är den största klassfrågan. Trots det har regeringen dragit ner på arbetslivsforskningen.

Socialdemokraterna vill öka Arbetsmiljöverkets resurser med 50 miljoner kronor per år fram till 2014. För att komma till rätta med att kvinnor drabbas värst vill partiet satsa 20 miljoner på att undersöka psykosocialt tunga arbetsmiljöer. Pengarna ska gå till ett samarbetsprojekt mellan staten och arbetsmarknadens parter.

Företag med migrerad arbetskraft ska granskas. För att komma åt låglönearbete och dåliga arbetsvillkor får Migrationsverket 10 miljoner kronor år 2012 i Socialdemokraternas skuggbudget.

– Vi ser till exempel att asbestsanering i Sverige ofta utförs av filippiner. I dag finns det ingen uppföljning av företag som anlitar utländsk arbetskraft, sa Ylva Johansson.

För att kunna kontrollera att företagen verkligen lever upp till reglerna bör de regionala skyddsombuden få utökade befogenheter.

– I dag har skyddsombuden inte rätt att besöka företag där de inte har medlemmar. De bör kunna besöka alla företag som har kollektivavtal.

Regeringens arbetslinje ger Ylva Johansson inte mycket för.

– Deras arbetslinje är i själva verket en fattigdomslinje. De påstår att de har fått fler i arbete, men sysselsättningsgraden har minskat. De har bara försämrat situationen för dem utan jobb.

Men trots kritiken mot regeringens nedskärningar i arbetslivsforskningen vill socialdemokraterna inte återupprätta Arbetslivsinstitutet.

– Nej, men vi vill se någon slags samlad forskning. Var den ska samlas bör avgöras i konkurrensen mellan våra lärosäten.