Rekonstruktionen av Saab bör upphöra, anser rekonstruktören Guy Lofalk. Anledningen är att pengarna inte räcker till och att de kinesiska partnerföretagen inte längre vill samverka med Saabs ägare.

I dag fick Vänersborgs tingsrätt in en begäran från Guy Lofalk om att rekonstruktionen av Saab ska upphöra. Enligt ansökan saknas det pengar för att kunna genomföra rekonstruktionen.

I planen för rekonstruktionen var tanken att de kinesiska företagen Pang Da och Youngman, som också var framtida delägare, skulle gå in med en så kallad bryggfinansiering så att Saab klarar rekonstruktionstiden. Men pengarna har uteblivit. Guy Lofalk skriver i sin ansökan till tingsrätten att Saab bara tillförts mindre poster som är helt otillräckliga för att genomföra rekonstruktionen.

Även de grundläggande planer som funnits för Saabs överlevnad har förändrats då de kinesiska företagen inte längre vill samverka med Saabs moderbolag Swedish Automobil, enligt Guy Lofalk.

”De kinesiska parterna vill i stället göra direktinvestering i Saab Automobile och i och med detta ta över hela ägandet av Saab. Denna investering innebär enligt de kinesiska parterna en mångårig finansierad affärsplan,” skriver han till tingsrätten.

Saab ska nu lämna ett svar till tingsrätten om hur företaget ser på begäran om att rekonstruktionen ska upphöra. Svaret ska lämnas senast på torsdag klockan 13. Tingsrätten har för avsikt att fatta beslut i ärendet innan nästa vecka är slut.