Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att se över hur unga förtidspensionärer kan komma i arbete. Omkring 6 000 unga får förtidspension varje år. Alldeles för många, tycker regeringen.

Förtidspension för unga mellan 19 och 29 år kallas sedan 2003 för aktivitetsersättning. Ersättningen omprövas regelbundet med ett till tre års mellanrum. Enligt regeringen är de flesta överens om att väldigt många får aktivitetsersättning i dag.

– Att 6 000 personer beviljas aktivitetsersättning per år innebär att det är 6 procent i varje årskull. Det är ju väldigt mycket, säger Fredrik Johansson, pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

För att få fler i arbete beslutade regeringen i dag att Försäkringskassan ska utreda vilka åtgärder som fungerar. I samband med beslutet sa Ulf Kristersson till TT att det är orimligt att så många av dessa unga inte arbetar. Fredrik Johansson vill inte uttala sig om vad som är en rimlig siffra för antal personer med aktivitetsersättning, och inte heller hur man ska nå dit.

– Det är därför vi ger Försäkringskassan det här uppdraget nu. Självklart har dessa människor en anledning till varför de inte kan jobba 100 procent, men vi har för dålig koll på vad de gör i dag.

Försäkringskassan ska presentera en första delrapport i april nästa år. Hela kartläggningen ska vara klar i november.

Försäkringskassan fick nyligen kritik för att ha tolkat reglerna om sjukersättning för hårt. Har det haft några konsekvenser för det här uppdraget?

– Nej, de sakerna har inget med varandra att göra. Det här handlar inte alls om bedömningsgrunder för ersättningen. Det är en ren kartläggning av vilka åtgärder som fungerar och hur man kan få fler i arbete.