Lönerna för LO:s kvinnor närmar sig männens med myrsteg. Under de senaste fyra åren har lönegapet minskat med en procentenhet.

– Det måste gå snabbare, men vi är på rätt väg, säger Lenita Granlund, Kommunals avtalssekreterare.

LO-kvinnorna tjänar i genomsnitt 20 700 kronor i månaden, om lönerna räknas upp till heltidsnivå. Det är 88 procent av männens snittlön som ligger på 23 600 kronor.  Att skillnaderna minskat de senaste åren beror, enligt LO, på förbundens jämställdhetspotter och låglönesatsningar.

Lenita Granlund vill fortsätta satsningen på att jämna ut löneskillnaderna till exempel mellan verkstads­arbetare och kommunalanställda, där skillnaden förra året var 2 400 kronor i månaden.

– Det är en osaklig och orättvis löneskillnad. Varför ska en verkstads­arbetare tjäna så mycket mer än en undersköterska när de har samma utbildningskrav, treårigt gymnasium?

Men potterna är omdiskuterade. De tre industriförbunden GS, Livs och IF Metall, lämnade i år LO-samordning­en för att de inte accepterar det extra påslag på 100 kronor per anställd som skulle gå till avtalsområden där snitt­lönen ligger under 22 400 kronor.

Trots att många industrikvinnor tjänar under 22 400 kronor skulle de med den modellen få lägre löneökning­ar än både kvinnor och män i andra branscher, och det vill industriförbunden inte ställa upp på. De tycker inte heller att alla som jobbar inom handeln eller i den kommunala sektorn är felavlönade, utan bara ungefär en tredjedel av dem.

– Det är klart att Kommunals undersköterskor och grupper som har liknande utbildning som industrianställda behöver komma i kapp lönemässigt, men det är också något de måste jobba med inom förbundet. Kommunal måste våga fördela peng­arna lite olika, för det finns bara ett löneutrymme som alla ska ta del av, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Han är inte heller övertygad om att det är just jämställdhetspotterna som minskat lönegapet mellan könen. De kan ha inverkat, men det kan även industrikrisen ha gjort då den lett till att männen fått mindre löneglidning än vanligt.

– Det har gått en för kort period för att dra några slutsatser om hur potterna påverkat, säger han.

Även om LO:s kvinnor fått mer än männen räknat i procent är de fortfarande förlorare när de öppnar plånböckerna. De senaste fyra åren har kvinnolönerna i snitt ökat med 2 710 kronor medan manslönerna ökat med 2 880 kronor. Männen har fått 170 kronor mer.

Fakta

Regeringen utreder

• Regeringen tillsatte i måndags en delegation för jämställdhet i arbetslivet. Den ska utreda kvinnors och mäns olika villkor i arbetslivet och lämna förslag på insatser som kan öka jämställdheten och minska lönegapet mellan könen. Uppdraget ska vara slutfört den 24 oktober 2014.