Amputeringar och till och med dödsfall – för unga kan sommarjobbet vara en ren livsfara. Arbetsmiljöverkets årliga inspektion visar att det fortfarande finns stora brister hos arbetsgivarna.

I somras anmäldes 660 arbetsolyckor bland unga. Flera av dessa har varit så allvarliga att de har lett till amputering. Enligt Arbetsmiljöverket har tidigare sommarinspektioner visat på liknande resultat som i år.

Bristande introduktioner och handledning är vanliga problem för unga. Det är ofta oklart vem på arbetsplatsen som ansvarar för säkerheten, och ibland gör företagen ingen riskbedömning eller några uppföljningar alls.

Arbetsmiljöverket inspekterar varje sommar hundratals arbetsplatser. I år har 700 företag inom bland annat hotell och restauranger, omsorg och detaljhandeln granskats. Av dessa fick 40 procent krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön.

– Vi vill göra arbetsgivarna medvetna om det ansvar de har för sina unga anställda, så att de inte kommer till skada, säger Boel Callermo, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Sammanlagt riktades 950 krav till osäkra företag. Den gemensamma nämnaren är att det saknas rutiner för att slussa in unga på de nya jobben.

– Arbetsplatser med ett fungerande arbetsmiljöarbete visade sig oftast ha sådana rutiner, säger Boel Callermo.

Under åren 2008 till 2010 omkom 20 ungdomar i åldern 15 till 24 år på jobbet. Arbetsmiljöverket har konstaterat att unga är mer utsatta än äldre och många får men för livet.