Många unga saknar anställningsavtal – trots att rätten till avtal är bestämd i lag. Om kollektivavtal dessutom saknas finns det ingenting som reglerar lön och arbetstid.

Uppgifterna kommer från en undersökning av Unionen. Bland unga mellan 20 och 24 år får 23 procent, eller nästan var fjärde person, inget anställningsavtal innan de börjar på sitt jobb. Över 50 procent av dessa har inte fått något skriftligt avtal fortfarande efter en månad.

I lagen om anställningsskydd slås det fast att arbetsgivaren måste lämna ett skriftligt anställningsavtal till arbetstagaren senast en månad efter att jobbet påbörjats. Men för över var tionde ung person struntar arbetsgivaren i detta.

­– Om det inte finns kollektivavtal är det jätteviktigt att få ett skriftligt anställningsavtal med uppgift om lön och arbetstid, annars finns det ingenting som reglerar anställningsvillkoren, säger Gunilla Bäcklund, ombudsman på Unionen, i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar också att sex procent av de unga inte fick överenskommen lön. I Unionens fall är det fyra gånger vanligare att medlemmar under 30 år helt blir utan lön, än medlemmar över 30 år.

– Det är respektlöst mot ungdomarna, säger Gunilla Bäcklund.

FAKTA

Så säger lagen

I 6 § las står det: ” Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet”.

Arbetsgivaren måste informera om bland annat lön, arbetsuppgifter, typ av anställning och arbetstider.