En tvist om turordning har lett till att VVS-företagen stämmer Byggnads till Arbetsdomstolen. Parterna är bland annat oense om hur vvs-avtalet ska tolkas.

De två vvs-företagen YIT och NVS vill dela upp sina respektive verksamheter i två turordningskretsar, skriver Byggnadsarbetaren i dag. Vid varje filial ska en krets gälla för serviceverksamhet, och en annan för entreprenadverksamhet. Byggnads motsätter sig uppdelningen och vill att en filial ska motsvara ett turordningsområde.

Att dela upp verksamheten i olika turordningskretsar innebär att principen sist in först ut gäller varje enskild krets. En anställd med längre anställningstid, i den ena kretsen, kan alltså sägas upp före någon med kortare anställningstid, i den andra.

Vvs-avtalet innehåller regler för turordningskretsar, men parterna gör olika tolkningar. Enligt Byggnads säger avtalet att det inte blir någon delning om fack och företag inte kommer överens om det. Men VVS-företagen håller inte med om tolkningen.

Byggnadsarbetaren skriver att arbetsgivarna ville avgöra konflikten i en skiljenämnd. Men enligt facket har nämnden inte befogenhet att besluta om sådana frågor.

Konflikten går nu vidare till Arbetsdomstolen dit VVS-företagen stämmer Byggnads. Arbetsgivarna vill att domstolen ska fatta beslut på två punkter. Dels att parterna inte behöver vara överens för att kunna dela turordningskretsar, dels att en skiljenämnd ska kunna besluta i ärendet.