En anställd på häktet i Flemingsberg i södra Stockholm har dödats i ett bråk med en intagen, uppger TV 4.

En förundersökning om mord har inletts.

I en enkät bland cirka 2 000 medlemmar i Seko 2009 upplevde sex av tio anställda i kriminalvården att det fanns våld eller hot om våld på den egna arbetsplatsen. Exempel på incidenter var försök till fritagning, gisslantagning samt våld mellan intagna eller mot personal.

Anställda på häkten hörde till dem som upplevde störst problem.

Sex av tio tyckte också att stressnivån ökat det senaste året och var tredje tyckte att arbetsmiljön blivit sämre.

– Jag kan inte påminna mig något annat fall av det här slaget, och jag har sysslat med kriminologi i 35 år. Det här dödsfallet är en unik händelse, säger Jerzy Sarnecki som är professor i ämnet vid Stockholms universitet.

Han understryker att häkten är en av de farligaste arbetsplatserna som finns.

– Jag kan inte nog understryka hur desperata de intagna kan vara, säger han.

Han syftar på de personer som sitter häktade med omfattande restriktioner — det vill säga personer som inte får ha kontakt med andra än häktespersonal och sin advokat.

– Många av dem är i mycket dåligt psykiskt skick, och de sitter under långa tider.

På häktena sitter också tillfälligt anhållna som kan vara narkotikapåverkade, berusade, under abstinens eller psykiskt sjuka. Dessa intagna möter ofta unga häktesanställda med lite rutin.

– Mot den bakgrunden har antalet incidenter ganska litet. Det förefaller ha fungerat, fram till nu, säger Sarnecki.

Kriminalvårdens informationschef Anders Annerfalk säger att hot och påhopp förekommer mot personalen.

– Men att det varit en så allvarlig misshandel att någon har avlidit har inte skett, som vi kan erinra oss, i modern tid. Det är synnerligen ovanligt.

Han pekar på att rutinerna hela tiden går ut på att minska hotbilden från fångarna, men understryker också att många av dem har svåra problem.

– Det finns ju alltid en osäkerhetsfaktor.