Foto: Lars-Göran Rydqvist

Mycket att tänka på och långa arbetsdagar. Men för Elin Johansson, frisör i Växjö, är friheten i att vara sin egen viktigare än tryggheten.
– Utmaningen och chansen att få bestämma själv var det som lockade, säger hon.

Många drömmer om att starta en egen verksamhet. För andra är det enda sättet att få ett jobb.

Oavsett orsak är det ett stort steg att lämna tryggheten som anställd och satsa på att bli sin egen. Det vet Elin Johansson, 20, som i våras sa upp sig från anställningen som frisör för att starta eget och hyra en stol på en annan salong i Växjö.

– Det är roligare och en annan sak att jobba när man inte sliter för någon annan. Man får ett annat driv, säger hon.

Frisörer toppar statistiken över branscher där unga startar eget. Många väljer, liksom Elin, företagandet frivilligt, men andra ser det som enda chansen i en bransch där antalet nyutbildade är betydligt fler än anställningarna.

De senaste åren har också många salonger gått från att ha anställd personal till att hyra ut stolarna till egenföretagare.

– Många som har anställning erbjuds i stället att hyra en stol. På så sätt slipper salongerna arbetsgivaransvar, säger Linda Palmetzhofer, ombudsman på Handels.

Handels är inte emot egenföretagande, men Linda Palmetzhofer säger att det är viktigt att man vet vad man ger sig in i innan man startar eget.

– Det är mycket att tänka på, inte bara att företaget ska gå ihop så att man får en hyfsad lön, utan också vad som händer om man blir sjuk och vilka försäkringar man behöver.

Hon rekommenderar alla nyföretagare att gå med i en branschorganisation som kan stötta och hjälpa till med praktiska frågor.

Även Harry Goldman, vd för Nyföretagarcentrum Sverige, betonar vikten av att ta hjälp i starten. Bra förberedelser och realistiska kalkyler är en förutsättning för att lyckas.

– Grundregeln är att man inte ska ha en sämre situation som egenföretagare än som anställd. Om kalkylerna visar att det blir så ska man inte starta företaget utan fortsätta att vara anställd, säger han.

Elin Johansson kommer från en företagarfamilj och har många vänner som driver företag. De har bidragit med erfarenhet och praktisk hjälp.

– Man ska veta att det är mycket jobb även utanför salongen och de vanliga arbetstiderna med allt pappersarbete som ska skötas. Men det är inte så svårt som man tror, säger hon.

Att lära sig nya saker, även om det handlar om moms och fakturering, är också en del av utvecklingen som företagare. Elin Johansson säger att det gått väldigt bra och att hon lärt sig vartefter kunskaperna behövts.

Innan hon startade företaget kollade hon upp salongen där hon erbjudits en stol. Hon räknade på lönsamhet och funderade över vad det skulle innebära att driva eget.

– Som anställd har man ju en annan trygghet. Nu vet jag inte hur det ser ut från månad till månad eftersom det är mer att göra vissa perioder än andra, men jag kan ju också styra det mer själv genom att arbeta mer eller mindre.

Att hyra en stol i en salong har varit ett bra första steg som företagare för Elin Johansson. På salongen har hon kollegor som är i samma situation och de hjälper varandra.

Trots att arbetsdagarna har blivit längre och tryggheten sämre saknar inte Elin Johansson livet som arbetstagare.

– Jag tror att det kommer att dröja länge innan jag blir anställd igen. Jag gillar att vara min egen chef, säger hon.