I går överlämnades vanvårdsutredningen till regeringen. Därmed avslutas fem års statlig forskning om vanvård av fosterbarn.
­

– Risken är att man lägger locket på om dagens problem, säger Göran Hammer, ansvarig för ett LO-projekt om fosterbarn förr och i dag.

I november 2005 sände SVT dokumentären Stulen barndom. Det blev startskottet för en livlig diskussion om fosterbarn som vanvårdats i Sverige. Kort därefter tillsatte regeringen en utredning för att granska vården vid institutioner och familjehem.

I Eskilstuna jobbar runt 15 personer med LO-projektet Se historien. Målet är att samla information om arbetarrörelsen i en öppen databas. De driver också en forskningscirkel och en tankesmedja. Projektledaren Göran Hammer jämför verksamheten med ABF:s studiecirklar.
­

– Men vi problematiserar kunskapen på ett sätt som ABF inte gör.

Se historien samlar bland annat information om hur fosterbarn behandlats förr och hur de behandlas i dag. Deltagarna vill vidga diskussionen till att även omfatta dagens situation, som de är kritiska till. Barnhem har i dag ersatts av HVB-hem (hem för vård eller boende).

– Nya HVB-hem är precis som gamla barnhem, de är anstalter, säger Göran Hammer.

Kerstin Blomkvist är pressansvarig för Se historien. Hon räknar upp några av de brister som hon anser finns.

– Socialtjänsten ser inte alltid till att barnet har en kontaktperson. Om man JO-anmäler dem måste det ske relativt snabbt, eftersom preskriptionstiden är två år. Och handläggarna utreder då sig själva.

Karin Gunnervik, inspektör vid en av Socialstyrelsens tillsynsavdelningar, har viss förståelse för kritiken.

– Det är stor personalomsättning bland socialsekreterare och ibland blir tjänster inte tillsatta. Då kan det bli så att barnet saknar en kontaktperson.

Hon vill inte uttala sig om hur JO arbetar, men säger att handläggarna inte utreder sig själva, utan bara ger sin bild av situationen.

 

Se historien – fas 3-projektet som drivs av lo-fack

• Se historien är ett  fas 3-projekt som  drivs av LO-facken i Sörmland (och som LO centralt uppmanat dem att sluta med när avtalet med Arbetsförmedlingen löper ut).

• 2012 ska en databas om arbetarrörelsen vara klar. Nu pågår arbetet med att digitalisera arkiv, göra intervjuer och skapa ett register.

• Flera av delprojekten berör barn. Deltagarna är kritiska till privatiseringen av individ- och familjeomsorgen och driver opinion kring frågan.