I dag överlämnade Göran Johansson vanvårdsutredningen till barn- och äldreminister Maria Larsson (KD). Slutrapporten är tryckt i svart.

– Den innehåller mycket mörker i vår historia. Men nu ska den finnas i ljuset för all framtid, sa Maria Larsson vid överlämnandet.

Efter fem års arbete, två uppskjutna slutdatum och 866 intervjuer är nu vanvårdsutredningen slutförd. Regeringen tillsatte utredningen i augusti 2006 för att granska vanvård inom den sociala barnavården. Den räknade med att utredningen skulle vara klar året därpå. Men fler och fler personer hörde av sig för att berätta sina historier.

– Många av dem vi pratat med har haft idealistiska skäl till att berätta. De vill inte att historien ska upprepa sig. Och vi hoppas själva att vi medverkar till att detta inte händer igen, sa utredaren Göran Johansson.

Han berättade att utredningen är unik i svenska sammanhang, dels i sin omfattning, dels i tiden det tog att slutföra den.

Utredningsgruppen har gått igenom över 50 000 sidor arkiverat material och har tusentals timmar av inspelade intervjuer. Direktivet var att sammanställa alla berättelser.

– Det var inte vår uppgift att värdera sanningshalten, men många gånger har vi ändå varit tvungna att ställa oss frågan: Kan detta verkligen vara sant? Enligt min mening ger de samstämmiga berättelserna, domarna, arkiven och liknande utredningar i andra länder ett jakande svar.

Fysisk och emotionell misshandel är vanliga övergrepp. Utredningen, som sträcker sig från början av 1920-talet fram till 2003, konstaterar även att sexuella övergrepp har ägt rum under samtliga decennier. Många av de drabbade har haft svårt att hantera sina upplevelser.

– Det är extremt många självmordsförsök bland vanvårdade fosterbarn. De flesta har också haft svårt att skapa ett normalt liv i vuxen ålder, och många har förtidspensionerats, sa Göran Johansson.

Det officiella överlämnandet av rapporten skedde precis efter att Maria Larsson svängt i frågan om ekonomisk kompensation. Den tidigare upprättelseutredningen föreslog att staten ska kompensera vanvårdade fosterbarn med 250 000 kronor. Regeringen sa till en början nej, men ändrade sig efter hård kritik från oppositionen och intresseorganisationer.