Foto: Leif R Jansson

Åsa Johansson, 43, SJ-anställd 1985, Ulla-Britt Salomonsson, 47, SJ-anställd 1989, som hoppar ner och i bakgrunden Biniam Assefa, 51, SJ-anställd 1989, har 70 anställningsår tillsammans. Nu är de uppsagda – men om de har tur kanske SJ låter dem komma tillbaka på nåder.

 

När Trafficare tog över tågstädningen från SJ år 2000 fick alla anställda följa med. I januari 2012 tar SJ tillbaka städningen. Personalen får sparken. Drygt 200 personer i Stockholm, Göteborg och Malmö är uppsagda. 20 eller 30 års anställning spelar ingen roll.

– Det är inte våra gamla trotjänare. Det är det affärsdrivande verkets Statens Järnvägars gamla trotjänare. SJ AB har inget ansvar för dem. Vi är en av flera operatörer på en marknad i konkurrens och agerar utifrån det, säger Peter Blomqvist, personaldirektör på SJ.

Biniam Assefa har städat tåg i 22 år. Nu är han uppsagd – och besviken.

– Jag förstår inte hur SJ resonerar. Staten borde föregå med gott exempel, tycker han.

– Det är inte Roffes städ som tar över. Det är ett statligt ägt bolag. Då väntar man sig något bättre, säger Ulla-Britt Salomonsson med 22 år i yrket.

LO-Tidningen träffar fem av omkring 110 uppsagda från ISS-ägda Trafficare i Stockholm. De började på SJ, det vill säga affärsverket Statens Järnvägar, för mellan 22 och 32 år sedan. För 11 år sedan gick de över till Trafficare.

De fick behålla sina förmåner som statsanställda – som mest nio extra semesterdagar och rätt till pension från 60 år. När Sodexo vann två upphandlingar och tog över tågstädningen från Trafficare, senast städningen av dubbeldäckartåget X 40 2010, följde personalen med. De fick behålla sina löner och övriga villkor.

– ISS och Sodexo är två multinationella bolag som beter sig bättre än SJ. Det är fult att inte låta personalen följa med, tycker Leif Eriksson, tågstädarnas klubbordförande i Stockholm.

Under de närmaste dagarna träffar SJ personalen på Stockholms central och på bangården i Hagalund några kilometer norrut för att berätta att de kan söka sina gamla jobb – precis som vem som helst.

Här gäller inga turordningsregler. Lönen är en förhandlingsfråga, liksom anställningsvillkoren i övrigt. Inget är sagt om hel- eller deltid.

Sekos avtal ska bytas mot Fastighets. Det blir billigare så.

– SJ vill handplocka och välja fritt. Det är skamligt att bete sig så mot människor som har städat tåg först i 20 år på SJ och sedan i 10 år på Trafficare. Det är framför allt en moralisk fråga, anser P-O Fällman, ombudsman på Seko.

Men personaldirektören Peter Blomqvist tycker inte att SJ har något moraliskt ansvar.

– Vi har kollat om det är ett övertagande av verksamhet eller inte. Om vi inte tycker att det är ett övertagande gör vi en nyrekrytering. När vi sedan anställer folk tar vi individuella diskussioner om lön och övriga villkor, förklarar han.

Leif Eriksson räknar med att det betyder att gamla och lytta ska ut och ersättas av unga och raska. De som har många år i branschen tjänar någon eller några tusenlappar mer än tarifflönen på 20 300 kronor. Dessutom är det de ”förändringsobenägna” och har ”det gamla statliga i sig”. Det är vad han har hört i förhandlingarna.

Åsa Johansson, som har städat tåg sedan 1985, fnyser åt det argumentet.

– Vi är flexibla. Om det kör ihop sig går arbetslagen in och hjälper varandra. Tågen ska rulla och vi vill gärna vara stolta över ett bra jobb, berättar hon.

Trafficare går back på tågstädningen och har sagt upp avtalet med SJ. Den 25 januari nästa år tar SJ över i egen regi i Stockholm, Göteborg och Malmö. Där städas runt 75 procent av tågen. I resten av Sverige ska SJ handla upp tågstädningen.

Seko hävdar att det är ett övertagande av verksamhet när SJ tar tillbaka tågstädningen. Därmed ska SJ ta över personalen med samma lön och anställningsvillkor som i dag. SJ hävdar motsatsen.

Följden kan bli en tvist, som slutar först i Arbetsdomstolen.

Fakta

Statens Järnvägar (SJ) var ett statligt affärsdrivande verk fram till den 1 januari 2001. Då delades SJ upp på flera olika helstatliga bolag, som tågoperatören SJ AB, godsfraktbolaget Green Cargo, fastighetsbolaget Jernhusen och Euromaint, som bildades ur SJ:s maskindivision.