Efter flera decenniers diskussioner går nu Sjöbefälsförbundet och Sveriges Fartygsbefälsförening samman. Den nya organisationen får namnet Sjöbefälsföreningen. Det beslutade de båda förbundens extrainsatta kongresser i dag.

– Beslutet blev som förväntat, säger Christer Themnér, vd för Sjöbefälsförbundet (SBF).

De båda förbunden har under en längre tid diskuterat ett sammangående, men detaljerna har varit oklara. Sammangåendet har försvårats av att SBF är en del av Ledarna medan Sveriges fartygsbefälsförening (SFBF) är medlem i Saco. Vardera förbund har dessutom ett antal olika stiftelser knutna till sig.

Lösningen blev att behålla de båda organisationerna, men inrätta en gemensam styrelse och samla den operativa verksamheten hos SBF. SBF byter också namn till Sjöbefälsföreningen, medan SFBF får det nya namnet Sjöbefälsföreningen offentliganställda.