Cheferna till sjöss är på väg att enas. Både Sjöbefälsförbundet och Sveriges Fartygsbefälsförening har extrakongresser på tisdag där frågan ska avgöras.

De två fackförbunden Sjöbefälsförbundet (SBF) och Sveriges Far­tygsbefälsförening (SFBF) har diskuterat ett sammangående i över 30 år. Men förhandlingarna har alltid stupat av olika anledningar. En stötesten har varit att SBF är en del av Ledarna, medan SFBF är medlem i Saco.

– Nu har vi hittat en modell som bland annat innebär att vi kan fortsätta tillhöra både Ledar­na och Saco, säger Christer Themnér, vd för SBF.

Han berättar att det historiskt funnits en del rivalitet förbunden emellan. SFBF organiserade ursprungligen nautiker medan SBF var ett renodlat maskinbefälsförbund. Mellan dessa yrkesgrupper har det funnits stridigheter om arbetsledningsfrågor.

– I stället för att bråka inbör­des hoppas jag att vi nu går sam­man och riktar kraften mot arbetsgivarna, säger Christer Themnér.

Hur den nya modellen kommer att se ut i detalj kommer att bestämmas på kongresserna. Hans-Dieter Grahl, vd för SFBF, betonar att det rör sig om ett sammangående och inte en sammanslagning.

– Vi kommer att fortsätta vara två organisationer, men i princip ha en kanslisamverkan.

SBF och SFBF har i dag cirka 3 500 medlemmar var. Kongresserna kommer att äga rum i Stockholm den 27 september.