Foto: Mats Pejer

 

 

Undersköterskan Peter Magnusson, som i tv berättade om rasistisk jargong på Södertälje sjukhus, blir ett fall för Europadomstolen. Domen från Arbetsdomstolen som gav sjukhuset rätt att omplacera honom är en kränkning mot hans yttrandefrihet, anser facket.

Peter Magnussons fall har blivit en segdragen följetong. Det är två och ett halvt år sedan han gick ut i ett debattprogram i tv och berättade om vad han själv ansåg var en rasistisk jargong på Södertälje sjukhus intensivvårdsavdelning.

Något som ledde till dålig stämning på avdelningen, vilket arbetsgivaren tog fasta vid.

Efter många förhandlingar mellan fack och sjukhusledning, valde arbetsgivaren att omplacera honom på grund av de problem som uppstått i personalgruppen. Peter Magnusson gick hemma med lön i cirka två år.

Det fick Kommunal att pröva fallet i Arbetsdomstolen (AD). Domstolen ansåg att arbetet på en intensivvårdsavdelning utförs i en högriskmiljö där personalgruppen måste kunna samarbeta smärtfritt. AD ansåg inte att omplaceringen hade koppling till Peter Magnussons kritik av avdelningen.

Domen ger ett fortsatt oklart läge anser både fack och Peter Magnusson. Nu går facket, via LO-TCO Rättsskydd, vidare till Europadomstolen.

– AD:s dom sänder ut dubbla budskap. Den säger att jag handlade rätt. Samtidigt som domstolen gav sjukhuset rätt att flytta mig trots att jag trivdes bra på intensiven, säger Peter Magnusson.

Sedan i våras arbetar han på sjukhusets geriatrikavdelning, dit han blev omplacerad. Han trivs mycket bra med sina nya kolleger och chef.

Däremot saknar han sina gamla arbetsuppgifter.

– Det blev en mycket ensam situation att gå tillbaka. Man kommer inte ifrån att det är väldigt förnedrande att bli flyttad. Jag tror hanteringen skapar förvirring hos både kollegor och allmänhet. Många uppfattar omplaceringen som en bestraffning. Det är faran. Att det skapar en oerhörd rädsla att rapportera utan att riskera samma öde som jag har fått.

Europadomstolen ska bedöma fall som rör den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Den är inte samma sak som EU-domstolen.

Konventionen är visserligen inskriven i svensk lag. Men till skillnad från EU-domstolen är den ingen överinstans till ländernas domstolar, och kan inte häva ett beslut som en svensk domstol fattat. Till exempel en AD-dom. Däremot kan Europadomstolen döma svenska staten att betala ut skadestånd om den fastställer att personen blivit kränkt enligt konventionen.

Men än så länge har inte Europadomstolen tagit ställning till om Peter Magnussons fall ska prövas eller inte.