Svenska arbetsgivare tror på fler jobb de närmaste månaderna. Mest positiva är arbetsgivarna i östra Götaland. Sett till bransch är byggbranschen den mest optimistiska.

Bemanningsföretaget Manpower presenterar i dag sin arbetsmarknadsbarometer. Rapporten publiceras varje kvartal och redogör för arbetsgivarnas jobbplaner. Dagens rapport avser de tre kommande månaderna fram till årsskiftet.

Av de 750 tillfrågade företagen tror 16 procent på fler jobb inom det egna företaget, och 5 procent på färre jobb. Resultatet blir en procentsats på 11 procent, som Manpower kallar för sysselsättningstrenden. Med justeringar för säsongsvariationer blir trenden 10 procent. Jämfört med samma kvartal i fjol är det en ökning med sex procentenheter.

I östra Götaland ligger sysselsättningstrenden på 16 procent och därmed högst av de sex regioner som ingår i undersökningen. Samtliga regioner uppvisar positiva siffror. Stockholmsområdet uppvisar en trend på 10 procent. Längst ned ligger Skåne med mer blygsamma 4 procent.

Utöver den geografiska indelningen är undersökningen också indelad i tio branscher. I åtta av dessa förväntar sig arbetsgivarna fler jobb. Byggbranschen förutspår en positiv sysselsättningstrend på 26 procent, och i den offentliga sektorn är siffran 16 procent. Sämst prognos ger arbetsgivarna i parti- och detaljhandeln med en minskning på 7 procent.

Arbetsmarknadsbarometern görs i 41 länder och drygt 65 000 arbetsgivare intervjuas. Totalt uppvisar 36 länder positiva prognoser. I toppen återfinns Brasilien, Taiwan, Indien och Singapore. I botten ligger Grekland, Italien, Slovenien och Spanien.