Chefen tycker ofta att företaget är bättre på arbetsmiljö än vad skyddsombuden tycker. Det framgår av en ny studie vid Högskolan i Gävle. Befogenhet och ansvar påverkar hur man uppfattar företaget.

Chefer och skyddsombud i 142 svenska företag har fått svara på 43 enkätfrågor om arbetsmiljön. De är överens om att det är ett område som prioriteras högre i dag än för ett år sedan. Men det råder delade meningar om hur mycket företagen faktiskt bryr sig om arbetsmiljön.

Cheferna anser i allmänhet att företaget har ett högre engagemang i arbetsmiljöfrågor än vad skyddsombuden tycker. Båda fick också ta ställning till vilka områden de tycker att företaget prioriterar högst. Cheferna tycker att det är kommunikation och interaktion medan skyddsombuden svarar att det är arbetsmiljörutinerna.

– Vi har olika perspektiv och förhållningssätt till olika frågor beroende på till exempel befogenheter och ansvarsområden, säger Katarina Wijk, doktor i pedagogik.

Både chefer och skyddsombud anser att företagets viktigaste mål är lönsamheten.

Studien ”A comparison of managers’ and safety delegates perceptions of work environment priorities in the manufacturing industry” gjordes vid Centrum för belastningsskador vid Högskolan i Gävle. Den kommer att publiceras i tidskriften Human factors and ergonomics in manufacturing & service industries.