LO-facken i Stockholm bryter trenden med sjunkande medlemstal. Samtidigt som LO tappar medlemmar nationellt ökade facken i Stockholm med 790 medlemmar under det första halvåret 2011. Nästa vecka besöker facket biosalonger för att värva ytterligare medlemmar.

I Stockholms län har antalet medlemmar i LO minskat konstant sedan 1994. Strukturomvandlingar ligger bakom en del av tappet. Men Elisabeth Brandt Ygeman, som är förste ombudsman på LO-distriktet, tror att osäkra anställningar också påverkar.

– Många av våra potentiella medlemmar är unga på arbetsplatser med låg organisationsgrad och få förtroendevalda. Fasta anställningar ersätts också allt oftare av visstidsanställningar. Det är inte lika självklart att gå med i facket om man inte vet hur länge man stannar.

För att få fler att organisera sig har LO i Stockholm bland annat börjat med fackliga introduktionskurser på arbetsplatserna. Kurserna pågår en dag och riktar sig till icke-medlemmar. Handels, Hotell- och restaurang och Seko är drivande i projektet.

– Det har varit effektivt. Av dem som deltar i kurserna går 90 procent med i facket, säger Elisabeth Brandt Ygeman.

Sedan fyra år har LO tillsammans med flera LO-förbund gemensamma kampanjveckor två gånger om året. Då står fackliga representanter bland annat utanför arbetsplatser och pratar med de anställda. Tanken är att få kontakt med dem som inte vågar eller vill prata om facket inne på arbetsplatsen. Under kampanjerna brukar antalet besökare på webbplatsen Gå med i facket öka markant.

Under nästa kampanj, som börjar på måndag,  ska förbunden besöka industriområden under tidiga morgnar. De ska också finnas på plats i biofoajéer.

– Vi kommer bland annat att ha en regissörsstol där människor kan sätta sig framför en kamera och berätta om sina drömjobb. Videoklippen läggs sedan upp på vår Facebooksida, säger Elisabeth Brandt Ygeman.

År 1994 hade LO-förbunden i Stockholms län omkring 250 000 medlemmar. I dag är siffran 170 000. Samtidigt som LO i Stockholm fick 790 nya medlemmar under första halvåret 2011 förlorade LO 16 000 medlemmar i landet totalt.