Svenska Flygbranschen, Transport och Svensk Flygteknikerförening har nu enats om det nya kollektivavtalet för flygtekniker. Löneökningen på 2,4 procent ska fördelas i lokala förhandlingar. Omkring 900 medlemmar berörs av avtalet.

– Avtalet är väl hyfsat, och ligger inte alltför långt från våra ursprungliga krav. Men löneutrymmet har varit begränsat så vi har inte kunnat göra så mycket, säger Jonny Fransson, flygansvarig ombudsman på Transport.

En tvistefråga som dragit ut på förhandlingarna är avtalspensionen. Flygteknikerna är en av de  grupper inom LO som tjänade mest på att avtalspensionerna höjdes 2007. Deras löner ligger över taket på 7,5 basbelopp. På lön över den nivån betalar arbetsgivaren 30 procent i pensionsavgifter från och med 2012.

De höjda kostnaderna för arbetsgivarna gjorde att man länge var oense om det vanliga löneutrymmet.

– Nu är vi överens i frågan, och det är väldigt skönt. Det tycker också de medlemmar jag har pratat med, säger Jonny Fransson.

Det nya avtalet är 14 månader långt och löper från 1 oktober i år. Hur stor löneökningen blir i kronor för de omkring 900 flygteknikerna återstår att se. Nytt för i år är att löneutrymmet fördelas lokalt, och förhandlingarna ska vara klara senast den 1 november.