Mer än hälften av unga anställda kommenterar sin arbetsgivare på nätet, men många vet inte om att det kan kosta dem jobbet. Att klaga på chefen i sin statusuppdatering på Facebook kan ses som ett avtalsbrott.

I rapporten Negativa kommentarer om jobbet från Navigio rekrytering & ledarskap framgår det att 91 procent av alla svenskar mellan 16 och 29 använder sociala medier. Bland unga med jobb säger 54 procent att de kommenterar sin arbetsgivare eller arbetsplats på nätet.

Att öppet kommentera arbetsgivaren är dock inte helt oproblematiskt.

– I privatanställdas anställningsavtal finns det klausuler om lojalitetsplikt. Där finns inga detaljer, men Arbetsdomstolen har i flera domar konstaterat att obefogad kritik av arbetsgivaren kan utgöra saklig grund för uppsägning, säger Birgitta Nyström, professor i juridik vid Lunds universitet.

I rapporten finns exempel på inlägg som enligt rapportförfattarna kan utgöra grund för uppsägning. Det rör sig om allt från relativt harmlösa meddelanden som ”Min arbetsplats – trevligt ställe om man har semester” till ”Jag hatar min arbetsplats så mycket att jag har gråtit”.

Det finns ingen lagstiftning om arbetstagares lojalitetsplikt. Birgitta Nyström är tveksam till om sådana kommentarer, som uttrycker ett allmänt missnöje, verkligen går över gränsen för vad som är tillåtet.

– Men folk får väl ändå ha lite eget omdöme och tänka sig för vad de skriver, säger hon.

Ett aktuellt exempel på när nätkommentarer går över gränsen utspelade sig i Piteå. Där ansåg tre anställda att de ”skämtade” om chefen på Facebook. Men företagsledningen uppskattade inte skämtet utan uppfattade det som hotfullt. De tre anställda avskedades.

Vissa företag arbetar aktivt mot negativa kommentarer på nätet. Bemanningsföretaget Proffice har sedan två år tillbaka ett policydokument för de anställdas bloggande. Där kan man bland annat läsa att anställda kan tvingas ta bort text eller bilder som strider mot företagets värderingar.

I USA har studier visat att flera av de större företagen har avskedat anställda på grund av inlägg i sociala medier.