Än har LO:s avtalssekreterare inte lyckats enas kring några lönekrav. Det finns interna motsättningar om den sammanlagda kostnaden och om jämställdhetspottens storlek.

Meningsskiljaktigheterna om storleken på det totala lönekravet beskrivs som på en någorlunda normal nivå. Däremot är de betydligt hårdare när det gäller jämställdhetspotten, men inte lika hårda som när potten var ny i avtalsrörelsen 2007.

Avtalssekreterarna har träffats flera gånger sedan i måndags då LO:s representantskap ställde sig bakom inriktningen i avtalsrörelsen och uppdrog åt LO-styrelsen att besluta om storleken på de olika lönekraven. Och det är avtalssekreterarna som ska arbeta fram ett förslag på lönebud. Det ska vara klart klockan nio på måndag då LO:s styrelse ska bestämma om lönekraven.

Avtalsrådet i går slutade med att en grupp fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag, erfar LO-Tidningen. Förslaget ska avtalssekreterarna diskutera i morgon, fredag, och om avtalssekreterarna inte lyckas bestämma sig då kommer det att bli möten i helgen också.

När det gäller den sammanlagda kostnaden för lönekraven har flera olika idéer förts fram:

På ett tidigt stadium pratade några av avtalssekreterare från 6F (Byggnads, Målarna, Seko, Elektrikerna, Fastighets och Transport) om en ram på 4,5 procent och där någon av dem stoppade in ett allmänt lönepåslag på 3,8 procent. Senare har flera siffror funnits med i debatten och de som legat högst har hamnat något över 4,5 procent. Men det har hittills inte funnits någon ordentlig beräkning av vad som ska vara med i det sammanlagda lönebudet eller vad det hamnar på. Det är en av uppgifterna för den grupp som nu arbetar med förslag.

2007 ville IF Metall bojkotta jämställdhetspotten. Så hårda är inte motsättningarna den här gången. LO-förbunden kommer att kräva pengar till den extra lönepotten – utöver de centrala lönepåslagen – för områden med låg genomsnittslön.

Men beslutet från representantskapet om utformningen och grunden för jämställdhetspotten framstår i all sin otydlighet. Alldeles uppenbart togs ett svårtolkat beslut.

I diskussionerna har alla kunnat vara något så när ense om att jämställdhetspotten ska ligga någonstans mellan potten 2007 och den som användes i förra avtalsrörelsen. 2007 låg kravet på 205 kronor och senast var det 125 kronor. Och då skulle jämställdhetspotten hamna någonstans runt 140 till 160 kronor.

Men då säger företrädare för industrifacken att den summan ska delas med tre och det innebär att potten skulle hamna någonstans mellan 40 och 50 kronor per anställd. Och kring en sådan summa – och efter en sådan räkneoperation – finns inte någon samsyn bland LO:s avtalssekreterare.