Trots mångmiljonvinster ska Posten skära ned. Ett antal jobb kommer att försvinna de närmaste åren. Enligt Posten är det nödvändiga åtgärder. Facket har efter förhandlingar inget att invända.

Posten, eller Postnord som företaget heter efter sammanslagningen med Post Danmark för två år sedan, påverkas av att allt färre brev skickas. I delårsrapporten redovisas en vinst på 246 miljoner kronor för andra kvartalet, men både omsättning och vinst har sjunkit något sedan 2010.

Företaget har tidigare genomfört neddragningar i produktionen som bland annat inneburit färre brevbärare. Den här gången ska besparingarna göras inom administrationen, enligt delårsrapporten för januari till juni 2011.

– Det är en etikfråga. Skär man ned i produktionen måste ju även administrationen minska förr eller senare, säger Alf Mellström, ordförande i Seko Posten som har sina flesta medlemmar i produktionen.

Med sitt ”effektiviseringsprogram” vill Postnord spara omkring en miljard kronor på administrationen från och med 2013. Redan i dag stuvar man om i ledningen då vice vd Göran Sällqvist och finansdirektören Bo Friberg får lämna företaget, medan Johanna Allert blir ny medlem i koncernledningen. De avgående har rätt till en årslön i avgångsvederlag, vilket för Göran Sällqvist innebär omkring 4,2 miljoner kronor.

Seko anser att personalneddragningarna är ett nödvändigt ont i postbranschen med dess sviktande kundunderlag. Än så länge har facket i förhandlingar i stort sett hållit med Postnord, men exakt hur besparingarna kommer att se ut kommer inte att bestämmas förrän senare i höst. Alf Mellström vill inte spekulera i hur många anställda som kan tvingas att gå, men tror att det främst är folk från huvudkontoret och regionalkontoren som drabbas.

– Vi har ett mindre antal medlemmar där. Vi får se hur förhandlingarna går om någon månad.