LO-förbunden är själva osäkra på vad de egentligen beslutat när det gäller jämställdhetspotten. Just nu ska de ha ett extra möte för att reda ut vad som gäller.

LO-Tidningen har tidigare berättat att LO:s avtalssekreterare Per Bardh säger att jämställdhetspotten ska vara som i förra avtalsrörelsen – ett extra påslag till avtalsområden med låg genomsnittslön.

På IF Metalls hemsida förklarar förbundets ordförande Stefan Löfven att LO-förbunden beslutat om en ny beräkningsmodell. Och han säger att det är en tredjedel av dem på avtalsområden med låg lön som kan ses som felavlönade och att det är den tredjedelen som ska vara grund för den nya potten.

Per Bardh pratar också om att runt en tredjedel är felavlönad. För honom är detta ett sätt att beskriva hur problemet ser ut. Jämställdhetspotten ska se ut som i förra avtalsrörelsen.

Frågan är alltså om det är en ny beräkningsmodell som Stefan Löfven säger eller samma modell som förra gången som Per Bardh säger. Ska det vara Z eller Z delat med tre eller något helt annat?

Så länge LO-facken inte har bestämt hur många kronor per anställd de ska kräva till jämställdhetspotten kallar de summan för Z.

Ur matematisk synpunkt är Z delat med tre en onödig komplikation. Om LO-styrelsen ska fastställa potten med en sådan metod kommer det handla om en summa som ska delas med tre. Förslaget blir kanske 300 kronor och då vet alla att det egentligen rör sig om 100 kronor. Och då är det enklare att bara besluta om en summa och hantera ett förslag som från början är 100 kronor.

Sedan kan ju LO-förbunden ha olika uppfattningar om storleken på jämställdhetspotten, men det kommer de att ha oavsett om man delar med tre eller inte.

LO-förbunden kommer avgöra frågan senare i dag.