Diskussionen mellan LO-förbunden har lett fram till att jämställdhetspott ska vara som i förra avtalsrörelsen. Det innebär att ett extra lönepåslag ska gå till avtalsområden med låg lön.

LO-styrelsen beslutade i går om potten, som ännu inte är formulerad i kronor. Enligt beslutet ska avtalsområden med en genomsnittslön under Q kronor i månaden ha ett extra lönepåslag på Z kronor per månad och per anställd att fördela inom avtalsområdet. Och vart och ett av LO-förbunden ska besluta hur fördelningen ska ske.

I den förra avtalsrörelsen var LO-kravet att en pott på 125 kronor per  månad och anställd skulle gå till avtalsområden med en genomsnittslön under 21 300 kronor i månaden.

LO:s avtalssekreterare Per Bardh säger att potten i praktiken kommer att riktas till kvinnodominerade avtalsområden.

– Syftet är att rätta till strukturell diskriminering av kvinnor, säger han.

LO-styrelsen beslutade i går om LO:s gemensamma avtalsplattform och den kommer att läggas som förslag till LO:s representantskap på måndag i nästa vecka. En del av förslaget till representantskapet är att LO-styrelsen senare får bestämma om siffrorna i LO-kraven. Och det innebär att LO-styrelsen både ska bestämma om lönekravens storlek och om Q och Z i jämställdhetspotten.

Per Bardh förklarar att poängen med potten är att pengarna ska gå till dem som är felavlönade inom avtalsområdet. Han säger att det även på områden med låg genomsnittslön finns dem som har bra betalt och det vore fel om den här potten gick till dem. I de interna diskussionerna har det sagts att de felavlönade rör sig om cirka en tredjedel på vart och ett av avtalsområdena.

Tidigare har LO-Tidningen beskrivit jämställdhetspotten på ett annat sätt – som att den ska gå till en tredjedel av kvinnorna på avtalsområden med låg genomsnittslön. Beskrivningen har gjorts och bekräftats av tio förbundsordföranden och avtalssekreterare. Men nu gäller inte det längre. Per Bardh säger:

– Resonemanget om en tredjedel finns inte kvar som en grund för att ställa krav. Det har snarare varit ett sätt att försöka beskriva hur stor del som är felavlönade.

Men den komplicerade modellen har bitit sig fast. Trots ett annat beslut i LO-styrelsen finns det i dag både ordföranden och avtalssekreterare som säger att jämställdhetspotten räknas fram genom att dela med tre.

Storleken på jämställdhetspotten kommer att bestämmas senare. Per Bardh säger att det inte finns något som talar för att den blir en lägre summa än i förra avtalsrörelsen – då kravet på jämställdhetspott alltså var 125 kronor per månad och anställd för avtalsområden med en genomsnittslön lägre än 21 300 kronor i månaden.