Snart tar kronofogden till mer drastiska åtgärder gentemot Saab. På tisdag och onsdag har tiden löpt ut för de fyra första ärendena av 14 som för närvarande ligger på verkställighetsavdelningens bord.

Då börjar den konkreta utredning som leder till utmätning om Saab inte dessförinnan hinner betala.

De 14 fordringarna handlar totalt om drygt nio miljoner kronor. De fyra första i nästa vecka rör mellan fyra och fem miljoner.

– Har inte Saab frivilligt betalat de aktuella skulderna då går vi i första hand in och tittar på bankmedel och kontanter, säger Hans Ryberg, chef för verkställighetsavdelningen.

– Sedan tar vi reda på vad företaget äger och inte äger, vad som är pantsatt och vad andra har i säkerhet som vi inte kan utmäta.

Norska koncernen Kongsberg, som gör växelspakar, är största fordringsägare bland de fyra första med krav på fyra miljoner.

Totalt ligger ett 100-tal ärenden hos kronofogden i Uddevalla. Efter det att skulderna i ett första steg har fastställts går ärendena allteftersom över till verkställighetsenheten för indrivning.

– Många fler är på väg in, de kan komma till oss dagligen nu och då handlar det om ärenden till mycket större belopp, säger Hans Ryberg.

Internationella fordonskomponenttillverkaren IAC är det företag som väckt det enskilt största kravet hos kronofogden och som nu också är på väg att hamna på Hans Rybergs enhet.

Från början handlade kravet om drygt 45 miljoner kronor, men är nu nere i drygt 30 miljoner sedan Saab betalat av en del.