Fem dagar har gått sedan Saabs tjänstemän skulle fått sin julilön på kontot, men fortfarande ger företaget inget besked. Samtidigt fortsätter insamlingen av fullmakter och lönebesked från de anställda, ett första steg i att förbereda en konkursansökan.

– Det kommer in en strid ström och mellan tummen och pekfingret har vi fått från 500 medlemmar, säger Pernilla Laurin, regionchef på Unionen.

– De flesta hoppas fortfarande, men en del säger att nu är Saab-andan över.

I torsdags sade EIB att det lån som 2009 beviljats till Saabs forsknings- och utvecklingsprogram givits under förutsättning att Vladimir Antonov inte ges möjlighet att överta ägandet till Saab. Men på måndagen klargjorde EIB att Saab-frågan är högst levande och att mycket jobb läggs ner på att rädda bolaget.

– EIB fortsätter arbetet med att hitta en lösning för Saab som kan godtas för alla parter, och som också banar väg för nya investerare i Saab, säger Pär Isaksson, presstalesman på EIB till TT, och tillägger att arbetet sker tillsammans med Saab och svenska myndigheter.

TT: Vilka investerare handlar det om?

– Vi syftar inte på några speciella investerare, men det finns flera aktuella, säger Pär Isaksson.

En lösning som enligt Isaksson skulle välkomnas av EIB är att Saab skulle betala lånet och att frågan om ägarbilden då skulle förändras.

Isaksson kunde inte ge någon information om när banken kan ge besked om någon lösning, utan säger att Saab har skickat in en stor mängd ändringsförslag som tar tid att gå igenom.