– Det är givetvis en tuff händelse som drabbar de anställda.

Så beskriver näringsminister Maud Olofssons (C) pressekreterare Johanna Martin de Saabanställdas blanka lönekonton. Hon svarar just nu på alla frågor om Saab i näringsministerns ställe.

– Saab befinner sig i en besvärlig situation. Senast när man hade problem med utbetalningarna hittade man en lösning, vi hoppas att man gör det även denna gång. Regeringen följer utvecklingen noga.

TT: På vilket sätt?

– I form av kontakter. Svensk fordonsindustri är viktig för Sverige, framför allt för jobben i Västra Götaland.

TT: Många säger att lösningen för Saab är att Vladimir Antonov går in som delägare. Vad gör regeringen på den fronten?

– Vad gäller din fråga om prövningen av Vladimir Antonov som möjlig delägare så gäller att så snart General Motors och Europeiska investeringsbanken har gett besked så är regeringen beredd att fatta ett positivt beslut. Regeringen har aldrig tidigare tagit ställning i frågan, säger Johanna Martin.