Hos Kronofogden finns nu 104 ärenden som gäller Saab Automobile och för 41 av dem gick fristen ut på måndagen för Saab att bestrida kraven.

Så skedde inte i något av fallen, vilket innebär att ärendena går vidare för verkställighet. Saab medger att kraven är korrekta och för Kronofogden gäller nu att få fram pengarna.

– I första hand tittar vi på företagets konton och säkrar pengar där, säger Hans Ryberg, kontorschef på kronofogdens verkställighetsavdelning.

Finns det inga pengar där, eller om summorna inte räcker, så blir det förrättning på samma sätt som kan drabba vem som helst som inte betalar räkningen. Då letar Kronofogden tillgångar på företaget, som kan användas för att täcka skulderna.

Någon exakt tidtabell för händelserna fanns inte på måndagen.

Största enskilda kravet på Saab som hamnat hos fogden är från IAC på 44 miljoner kronor. Det ingår dock inte bland de 41 ärenden som Saab på måndagen valde att inte bestrida.