Undertecknarna av industriavtalet.

Foto: Anders G Warne

Nu är det nya industriavtalet undertecknat. Fem fackföreningar och tolv arbetsgivarorganisationer ställer sig bakom det reformerade förhandlings- och samarbetsavtalet.

Avtalet börjar gälla den 1 juli i år. Det kommer innebära ett bättre förhandlingsklimat och mer konstruktiva förhandlingar. Åtminstone enligt några av de undertecknande parterna.

– De opartiska ordförandena kommer att ha mer muskler för att få igång förhandlingarna. Det blir ett ökat tryck att vara konstruktiva. Det är enbart positivt. Tidigare har det hänt att arbetsgivarna inte varit så pigga på att vara konstruktiva i förhandlingarna, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande.

Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe pekar på att förhandlingarna om det nya avtalet får positiva effekter. De har stärkt parternas förtroende för varandra och kommer ha positiva effekter på förhandlingsklimatet.

– Sen finns det två viktiga ingredienser. Parterna knyts närmare varandra och opo har ett bredare mandat att koordinera förhandlingarna med syftet att skapa en starkare industrinorm. Dessutom finns det en del nya mekanismer för att komma fram till avtal i de partsgemensamma överläggningarna och i slutbudsmedlingen, säger Anders Weihe.

Bland övriga LO-förbund har det funnits en diskussion om det nya industriavtalet är förenligt med LO:s avtalssamordning, och det har funnits invändningar mot industrins starkare normering. En del anser att detta omöjliggör att driva jämställdhetspott och låglönesatsningar.

Tidigare var Pappers en av undertecknarna av industriavtalet. Nu har förbundet valt att ställa sig utanför detta. Pappers vill dock vara kvar i det fackliga samarbetet i Facken inom industrin.

– Pappers är ju inte med i förhandlingsdelen, men vi har inte tagit ställning till om Pappers ska vara kvar i Facken inom industrin. När vi beslutar gör vi det i samråd med Pappers, säger Gerald Lindberg hos Livs.

 

Undertecknarna av det nya industriavtalet på bilden ovan:

Ulf Adolfsson, Dux Industrier AB (Trä- och möbelföretagen)
Per Ahl, Stål o Metall, SveMin/GAF, Svemek
Rolf Andersson, Södra Skogsägarna ek.förening (Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet)
Ulf Bengtsson, Sveriges Ingenjörer
Agneta Dreber, Livsmedelsföretagen
Lennart Evrell, Boliden AB (Svemin/GAF)
Cecilia Fahlberg, Unionen
Sven Gatenheim, SCA Hygiene Products AB (Tekoindustrierna)
Peter Gossas, (Stål- och Metalarbetsgivareförbundet)
Göran Gustafsson, Strokirk-Landströms AB (Grafiska företagens förbund)
Leif G Gustafsson, Trä- och möbelföretagen
Jonas Hagelqvist, Industri- och Kemigruppen
Per Hidesten, Skogsindustrierna
Göran Holm, Coca-Cola Enterprises Sverige AB (Livsmedelsföretagen)
Ulf Larsson, SCA  Ulf Larsson, SCA (Skogsindustrierna)
Stefan Löfven, IF Metall
Hans-Olof Nilsson, Livsmedelsarbetareförbundet
Katarina Novak, Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet
Arne Sehlström, Byggnadsämnesförbundet
Per-Olof Sjöö, GS
Åke Svensson, Teknikföretagen
Lena-Liisa Tengblad, Grafiska företagens förbund
Anders Weihe, Teko, Teknikföretagen
Leif Östling, Scania CV AB (Teknikföretagen)

 

 

Fakta

De undertecknande facken:

– IF Metall
– Livs
– GS
– Unionen
– Sveriges Ingenjörer

Arbetsgivarorganisationerna bakom industriavtalet:

– Byggämnesförbundet
– Grafiska företagens förbund
– Industri- och kemigruppen
– Livsmedelsföretagen
– Skogsindustrierna
– Skogs- och lantarbetsgivareförbundet
– Stål- och metallarbetsgivareförbundet
– Svemek
– Svemin
– Teknikföretagen
– Teko – Sveriges textil- och modeföretag
– Trä- och möbelföretagen