IF Metall ska ta krafttag mot arbetslösheten. Under de kommande åren ska antalet långtidsarbetslösa medlemmar halveras, beslutar kongressen.

– Det är ett tufft ackord, men vi ska jobba hårt för det, säger Stefan Löfven, IF Metalls ordförande.

IF Metall har 33 000 arbetslösa medlemmar och av dem är 28 000 långtidsarbetslösa, vilket betyder att de varit utan jobb i mer än sex månader.

– Det vi ser nu är helt oacceptabelt, säger Stefan Löfven.

Samtidigt som många industriarbetare går arbetslösa har många industriföretag svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. IF Metall kräver därför att regeringen satsar mer på utbildning för de arbetslösa.

– Det är utbildning som ska ta de arbetslösa till jobb och inte fas 3 som förbjuder utbildning säger Stefan Löfven.

IF Metall vill också ha en trepartsuppgörelse om permitteringsstöd, så att företag kan utbilda sin personal i stället för att säga upp dem vid tillfälliga nedgångar i konjunkturen. Om en sådan uppgörelse funnits under den senaste krisen hade upp emot 40 000 jobba kunnat räddas, enligt Stefan Löfven.

Men förbundet kräver inte bara åtgärder av andra. För att målet om att halvera långtidsarbetslösheten ska bli verklighet krävs också aktiva insatser av facket. Ett exempel som IF Metall lyfter fram är avtalet om yrkesintroduktion som förbundet tecknat för att få in fler unga i industrin. Genom tidsbegränsade anställningar med lägre lön ska unga få chansen till jobb med utbildning och praktik inom industrin.

Ett annat exempel för att stötta arbetslösa är den kompetensbank som IF Metall i Trollhättan har byggt upp, där arbetslösa medlemmar kan matchas mot arbetsgivarnas önskemål. Förbundet utreder nu möjligheten att sprida modellen till andra avdelningar.

IF Metalls mål är att halvera långtidsarbetslösheten under kongressperioden de kommande tre åren.

– Men vi kan inte göra detta själva. Vi behöver insatser även från andra, och inte minst från staten, konstaterar Stefan Löfven.