Svenska språkets avsaknad av könsneutrala pronomen har på senare år uppmärksammats på flera håll. Som alternativ till ”hon” och ”han” har ”hen” lanserats.

Kulturtidskriften Ful, tidigare Femkul, har till exempel genomgående använt ”hen” i sina texter. Det gör även den läsvärda bloggen ”Vi som aldrig sa sexist”.

”Hen” kan användas när man inte vet könet på den man talar om. Det kan även användas när man talar allmänt om något som rör både kvinnor och män. En del använder också ”hen” när de själva inte vill identifiera sig som varken ”hon” eller ”han”.

Det blir trots allt något upprepande att ständigt säga ”hon och han”. Och ”den” blir lätt alltför opersonligt.

Men genom att säga ”hen” i stället för ”han” – som är det pronomen som oftast används när könet är okänt – kan vi sluta utgå från mannen som ständig norm.

Ellen Albertsdóttir