Förbud för ”frivilliga” avgifter i skolan, bättre integration eller fler jobb? De politiska förslagen duggade tätt efter Rädda Barnens rapport om den ökande blågula barnfattigdomen.

– Att växa upp i utanförskap är en väldigt dålig start i livet. De här barnen är tysta och lojala och tar stort ansvar för familjeekonomin, säger Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin om de 220 000 barn som i dag lever i fattigdom i Sverige.

Enligt studien, som publicerades på tisdagen, har andelen fattiga barnfamiljer ökat från 8-9 procent för tio år sedan till 15 procent i dag. Dahlin anser att det är hög tid att göra en översyn av den svenska familjepolitiken som hon menar inte längre är träffsäker.

Socialdemokraternas ledare Håkan Juholt gav henne snabbt rätt och lovade ett åtgärdspaket mot barnfattigdomen. Han nämnde tre problem: En misslyckad arbetsmarknadspolitik där det både råder hög arbetslöshet och arbetskraftsbrist, att kvinnors sysselsättningsgrad ”minskar dramatiskt” samt avgifter i skolorna — något han vill ha ett förbud emot.

– ”Frivilliga” avgifter som smyger sig in har exploderat, sade han och gav som exempel 100 kronor för ett teaterbesök eller simskolelektion.

Ungefär samtidigt begärde Miljöpartiet en riksdagsdebatt om barnfattigdomen. Statsminister Fredrik Reinfeldt, på resa i Estland, pekade dock på att regeringen höjt flerbarnstillägget och aviserat att barndelen i bostadsbidraget ska höjas. Enligt Reinfeldt finns det ”en väldigt tydlig nyckel” till problemet med barnfattigdom.

– Jag beklagar att en del av de som uttalar sig inte börjar med det uppenbara, nämligen att se till att jobben blir fler, sade han och nämnde samtidigt vikten av förbättrad integration.

Barn- och äldreminister Maria Larsson, (KD), håller dock med Rädda Barnen om att den ekonomiska familjepolitiken tappat i träffsäkerhet och att grundnivån i föräldrapenningen måste upp.

– Med nuvarande nivå är det omöjligt för till exempel unga och nyanlända att klara sin försörjning, sade Larsson och förordade en höjning från 180 till 250 kronor om dagen.