Foto: Jonas Ekströmer

Håkan Juholt vill att statsministern bjuder in S och övriga partier för att återigen försöka få till en ny och bred energipolitik. Hans inställning till kärnkraft har inte påverkats av Tysklands beslut av avveckla den.

I Tyskland, där kärnkraften står för cirka en fjärdedel av elproduktionen, har regeringskoalitionen beslutat att helt avveckla kärnkraften till 2022. Orsaken var katastrofen i japanska Fukushima tidigare i år. Två händelser som inte påverkar S-ledaren Håkan Juholts inställning.

– Jag ser kärnkraften som en ändlig resurs och en energikälla som vi kommer att vara beroende av under många år framöver, säger han i en intervju med LO-Tidningen.

Men han lägger till att vi i dag bokstavligen ”eldar för kråkorna”, och att såväl hushåll som industri måste minska energiförbrukningen med 25 procent fram till 2020. Investeringar i förnybar energi ska i sig konkurrera ut kärnkraften.

– Politiken ska styra mot det förnybara.

För att lyckas med det krävs blocköverskridande överenskommelser, anser han. Och Håkan Juholt vädjar via LO-Tidningen om en inbjudan från statsminister Fredrik Reinfeldt för att inleda samtal om energipolitiken.Det senaste försöket att komma överens bröt samman, och 2009 presenterade Alliansen en egen överenskommelse.

– Vi är alldeles för beroende en fungerande energipolitik för att den ska utlämnas till partitaktiskt spel, göras till en fråga i varenda valrörelse och pressas igenom med två rösters övervikt i riksdagen. Senast när vi var nära slängde Maud Olofsson ut oss, och man bestämde sig för att göra det till en valfråga i stället. Det var djupt olyckligt. Nu bör det vara statsministern som bjuder in.

I intervjun, som publiceras i sin helhet i nummer 22 av LO-Tidningen, klargör Håkan Juholt att pensionssystemet måste förstärkas, och att höjda pensionsavgifter då kan bli nödvändiga. Om regeringen inte går med på det bör väljarna få ta ställning till frågan i valet 2014.

Då det nya pensionssystemet infördes i mitten av 1990-talet beräknades den allmänna, statliga pensionen bli omkring 60 procent av slutlönen för vanliga löntagare, påminner Håkan Juholt – ungefär lika mycket som i det gamla ATP-systemet. Men nya beräkningar, bland annat i en LO-rapport i februari i år, visar att en industriarbetare med ett långt arbetsliv bakom sig får nöja sig med omkring 50 procent av den tidigare inkomsten i pension.

– Om det inte blev som vi hade tänkt, om det inte blev som vi kom överens om, kan vi inte sitta på läktaren och säga ”hoppsan, det var ju inte så bra”. Utan vi måste mycket noggrant gå igenom: Hur kommer vi tillbaka till det överenskommelsen innebar, nämligen 60 procent.

Detta kräver insatser på flera områden, enligt Håkan Juholt. Arbetslösheten måste minskas, så att fler tjänar in pensionsavgifter. Fler måste kunna arbeta kvar tills de uppnår pensionsåldern (Socialdemokraterna har just tillsatt en arbetsgrupp för att klara ut hur det ska bli möjligt).

Men därutöver måste avgifterna till den allmänna pensionen – i dag 18,5 procent av inkomsten – ses över, klargör Håkan Juholt.

– Det kommer in i en allmän skattediskussion, självklart.

Håkan Juholt rangordnar inte förslagen. Men medan bättre arbetsmiljö som får fler att orka jobba högre upp i åldrarna är en osäker åtgärd som bara kan förstärka pensionssystemet på mycket lång sikt är högre pensionsavgift ett konkret sätt att höja pensionerna. Enligt LO:s beräkningar skulle avgiften behöva höjas till 22 procent av inkomsten för att pensionerna åter ska bli omkring 60 procent av slutlönen.

Håkan Juholt anser att pensionssystemet måste vila på en uppgörelse över blockgränsen, men säger:

– Vi kommer att presentera ett antal förstärkningsförslag för pensionssystemet, så att det blir det vi kom överens om: att löntagare ska komma upp i 60 procent av sin inkomst i statlig pension.

– Säger regeringen ja till våra förslag, då är det fint. Säger de ”nej, det är vi inte intresserade av” – då tycker jag att medborgarna ska få göra sina röster hörda. Då får svenska folket avgöra om det är en viktig fråga eller inte.

Sandra Lund

Mer i tidningen

Mer om kärnkraft, pensioner, arbetsmarknad, skatter, välfärd och vilka musiker man måste gilla för att kunna bli ledare för Socialdemokraterna avslöjas i en längre intervju med Håkan Juholt som kommer i LO-Tidningens sommarnummer den 23 juni.