På fredagen hölls rättegången mot det danska åkeriet Frode Laursens ägare och vd Thorkil Andersen vid Västmanlands tingsrätt i Västerås.
En hel bransch följer målet, liksom facket. Fem personer från Transport satt på åhörarplats.

– Det här är lite av vårt Laval, säger Dan Nyberg, utredare på Transport.

Fallet är ovanligt på många sätt. Det är den åtalade som levererat in alla bevis mot sig själv.

–  Jag är en öppen människa. Jag har lämnat ut allt som polisen har begärt, inklusive GPS-data. Det har ingen gjort tidigare. För mig är det viktigt att visa vad vi har gjort och så får vi ta konsekvenserna av det, säger Thorkil Andersen.

Åtalet gäller olaga yrkesmässig trafik, alternativt otillåten cabotagetrafik. Frågan är om sex polska lastbilar har kört inrikestrafik i Sverige mer än EU-reglerna tillåter.

Straffet är böter.

Det låter inte särskilt upphetsande – men i förlängningen handlar det om den fria rörligheten i EU, konkurrens från låglöneländer och möjligheten att försvara svenska kollektivavtal.

När Dan Nyberg talar om ”vårt Laval” syftar han på att svenska åkerier med kollektivavtal konkurreras ut av åkerier med lågavlönade chaufförer från Östeuropa. En fällande dom skulle sätta gränser och tala om hur mycket utländska åkerier får köra i Sverige.

– Vi hoppas på en fällande dom. Annars får vi se mer av utländska åkerier med östeuropeiska chaufförer i Sverige. Det blir billigare, konstaterar han.

Samma diskussion förs i Danmark.

– Det är en politisk fråga. EU har beslutat om transportpolitiken och arbetskraftens fria rörlighet. Det innebär problem både för svenska och danska arbetstagare, men som företagare måste jag leva med de förutsättningar som EU-reglerna ger. Vi kan inte vara konkurrenskraftiga om vi inte anlitar östeuropeiska chaufförer för internationella transporter, betonar Thorkil Andersen och fortsätter:

– Den stora frågan på sikt är hur transportpolitiken påverkar arbetsmarknaden. Vi är medlemmar i den danska arbetsgivareföreningen och anhängare av de arbetsvillkor som finns i Danmark och Sverige.

Åtalet gäller koncernens polska dotterbolag Frode Laursen Polska och bolagets körningar åt bland annat Ica Sverige. Med stöd av GPS-data från bolaget hävdar kammaråklagare Jens Carlström att bolaget har kört mer inrikestrafik i Sverige än reglerna tillåter.

Under en dryg timme visade han kartor där de sex långtradarnas alla resor dokumenterades.

Thorkil Andersens försvarare, advokat Jörgen Sköld, tycker inte att det räcker. Kartbilderna visar bara hur lastbilarna hade åkt – men inte om de körde i internationell trafik, cabotage, det vill säga inrikestrafik, eller om de gick tomma.

Åklagaren hävdade att det är den åtalades sak att tala om vad lastbilarna hade sysslat med, ungefär som vid bokföringsbrott.

Det blir Västmanlands tingsrätt som får tala om var bevisbördan ligger, hos åklagaren eller åkeriet. Det blir också rätten som får tala om var gränsen går mellan tillfällig och permanent trafik. Tillfälligt trafik är tillåten för utländska åkerier – men inte permanent.

Rätten har inte mycket att luta sig mot. Ett enda mål har avgjorts i Sverige tidigare och där var omständigheterna helt annorlunda. Två finländska åkare fälldes av Gällivare tingsrätt.

Det som finns att gå på är EU-lagstiftningen om cabotage plus ett tolkningsmeddelande som dåvarande Vägverket kom med den 30 september 2005. Det säger att utländska lastbilar får köra i Sverige i tio dagar under en period på 30 dagar i anslutning till en internationell transport. Reglerna ändrades i maj förra året. Numera tillåts tre inrikeskörningar på sju dagar, men åtalet gäller våren 2009 och bedöms enligt de gamla reglerna.

Domen meddelas den 27 maj.