Riksdagens näringsutskott vill att regeringen arbetar fram en lag om att utländska företag som är verksamma tillfälligt i Sverige bör ha en representant här.

– Det är glädjande att riksdagen går oss till mötes i den här viktiga frågan. Svensk fackföreningsrörelse tar ansvar för att den svenska kollektivavtalsmodellen ska gå att förena med EU-rätten. Det är positivt att riksdagen i dag visar att man är villig att göra samma sak, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin i ett pressmeddelande.

De fackliga centralorganisationerna har arbetat för en sådan lagstiftning. Syftet är att facket ska ha en motpart att förhandla med hos de utländska företag som är tillfälligt i Sverige. Facken anser också att en sådan representation är en förutsättning för att kollektivavtalsmodellen ska fungera.

Beslutet i näringsutskottet var enhälligt. En av dem som drev frågan var den socialdemokratiska riksdagsledamoten Carina Adolfsson Elgestam.

– Det är viktigt med utländska bolag har en representant för att fack och arbetstagare ska kunna påtala att lönen inte är rätt eller ta upp brister i arbetsmiljön. Det behövs någon som är ansvarig och det behövs också för myndigheter, säger hon.

Det finns en proposition som handlar om förändringar av filiallagen, som innehåller regler för utländska företag som är tillfälligt verksamma i Sverige. I utredningen som ledde fram till propositionen föreslogs bland annat att utländska företag ska ha en kontaktperson och att de utländska företagen ska ha anmälningsplikt.

EU-kommissionen hotade dock Sverige med EU:s domstolen om inte den nya lagen tillräckligt värnar om utländska företags fria rörlighet. Näringsdepartementet svarade med att ta bort förslag om anmälningsplikt och en företrädare i Sverige.

I stället startade regeringen en utredning om att införa anmälningsplikt och krav på en representant i Sverige i utstationeringslagen.

– Än kan vi inte säga om vi kommer föreslå att det ska vara en behörig representant som kan förhandla, som näringsutskottet vill. Vi analyserar detta just nu, säger departementssekreterare Anna Svanestrand, som arbetar med regeringens utredning.

Riksdagen diskuterar näringsutskottets beslut att förespråka att utländska företag ska ha en företrädare i Sverige den 19 maj. Med all säkerhet kommer riksdagen att fatta samma beslut som näringsutskottet. Om det inte går att införa regler om företrädare för utländska företag i utstationeringslagen får politikerna avgöra på vilket sätt sådana bestämmelser ska förverkligas.