Foto: Jessica Gow

Håkan Juholt och Tommy Waidelich presenterade Socialdemokraternas förslag till vårbudget.

Socialdemokraterna vill tillsätta en kompetenskommission för att komma åt arbetslösheten. Den ska föreslå åtgärder och inhandla utbildningar i bristyrken.

I sin vårmotion har partiet avsatt 100 miljoner kronor för 2011, men budgeten ska växa och uppgå till omkring en miljard kronor nästa år.

Redan i år vill S också bland annat satsa 25 miljoner kronor på exportstöd, 120 miljoner på sommarjobb och 100 miljoner på sommarkurser.

Redan från den 1 juli vill Socialdemokraterna införa fri entré på de statliga museerna, vilket beräknas kosta 35 miljoner kronor.

En annan satsning redan i år är att 25 miljoner kronor avsätts till kommunernas musik- och kulturskolor. Kommuner som sänker sina avgifter till 500 kronor per termin får ett stimulansbidrag, kommuner som redan har låga avgifter får stöd till ökad kvalitet.

För den mer långsiktiga inriktningen gäller full sysselsättning, att se över avregleringarna och pensionssystemet samt avskaffa barnfattigdomen.

Den så kallade fas 3 i sjukförsäkringen ska avskaffas och långtidsarbetslösa ska kunna bistå idrottsföreningar, teatrar och kulturhus. Kommuner som minskar sina deltider ska få bonus.

Totalt vill Socialdemokraterna satsa 485 miljoner kronor i tilläggsbudgeten för 2011. De stora förslagen på S-satsningar kommer först i höstens budgetmotion. Enligt den ekonomisk-politiske talespersonen Tommy Waidelich så är reformutrymmet nästa år 20-25 miljarder kronor. Huvuddelen av det ska satsas i investeringar.

– Den stora avgörande skillnaden framöver blir hur vi ska använda det stora framväxande reformutrymmet. Vi har redan fått besked av regeringen att man kommer att föreslå att använda hela nästa års reformutrymme på 20-25 miljarder till skattesänkningar. Vi tycker det är att slösa med skattepengarna. Vi vill i stället använda dem till investeringar för framtiden, säger Waidelich.

Regeringen planerar att föreslå bland annat ett femte jobbskatteavdrag och en halvering av restaurangmomsen. Den senare skattesänkningen, som kostar drygt fem miljarder kronor, säger S nej till. Däremot vill Waidelich inte ge besked om hur man kommer att ställa sig till ett femte jobbskatteavdrag. Han säger dock:

– Vi ser varken behov av stora skattehöjningar eller skattesänkningar.

Partiledaren Håkan Juholt anser att det ”i dag inte är lämpligt att spä på hushållens köpkraft”.

Det viktigaste just nu är, enligt Waidelich, att göra något åt situationen på arbetsmarknaden. Han pekar på att sju av tio företag har svårt att rekrytera samtidigt som 400 000 människor är arbetslösa. Därför vill Socialdemokraterna tillsätta en kompetenskommission bestående av företrädare för näringsliv, fack, kommuner och stat. Den ska föreslå insatser och upphandla utbildningar inom bristyrken.

På sikt är målet full sysselsättning. Något procentmål för arbetslösheten, som S hade tidigare, är inte aktuellt. Regeringen brukar beskriva full sysselsättning som att alla som ”kan och vill” arbeta ska kunna få ett jobb. Socialdemokraterna skärper den formuleringen.

– Alla som kan ska jobba, säger Waidelich.

– Det är viktigt för att bygga ett välfärdssamhälle för framtiden.

Vägen till full sysselsättning är, enligt Socialdemokraterna, bland annat mer utbildning till arbetslösa och att avskaffa den så kallade fas 3 i regeringens jobb- och utvecklingsgaranti. De långtidsarbetslösa i fas 3 ska, enligt S, kunna gå utbildningar och få jobb med anställningsstöd i till exempel organisationer och idrottsföreningar. Något som är ganska likt Socialdemokraternas gamla plusjobb, enligt Waidelich.