Ju längre tiden går, desto troligare är det att den som blivit utförsäkrad återvänder till sjukförsäkringen.

Det visar Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens senaste uppföljning av dem som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen, som presenteras i dag, onsdag.

I uppföljningen, som de båda myndigheterna gjort på regeringens uppdrag, står två grupper i centrum: De första 17 797 personerna som utförsäkrades vid årsskiftet 2009/2010 och de 9 037 som åkte ut ur sjukförsäkringen tredje kvartalet 2010. Dessutom redovisas översiktligt hur det gått för dem som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen första och andra kvartalet 2010.

Mönstret är tydligt: Ju längre tid som går efter människor tvingats lämna sjukförsäkringen, desto fler återvänder till den. Av den första gruppen utförsäkrade har i dag 65 procent åter sjukpenning, eller sjukersättning. (Ett inte obetydligt antal lämnade aldrig sjukförsäkringen i samband med utförsäkringen, utan fick permanent sjukersättning eller sjukpenning på fortsättningsnivå.) Motsvarande andel för dem som utförsäkrades första kvartalet 2010 är 59 procent, andra kvartalet 53 procent, och tredje kvartalet 42 procent.

– Det är samma mönster vi sett i tidigare uppföljningar, säger Andreas Månsson Vogel, analytiker vid Försäkringskassan.

– Det är troligt att ytterligare ett antal personer bland dem som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen årsskiftet 2009/2010 kommer att återvända till sjukförsäkringen, men det är svårt att veta hur många.

Men redan 65 procent är betydligt mer än vad Försäkringskassan och regeringen trodde hösten 2009 inför de första utförsäkringarna. I sin prognos från oktober 2009 gissade Försäkringskassan att 38 procent av de utförsäkrade skulle återvända till sjukförsäkringen.

Visserligen var det just en gissning (inga tidigare erfarenheter fanns att bygga på), och i siffran ingick inte personer som kunde förväntas få sjukersättning direkt i samband med utförsäkringen. Men slutsatsen måste ändå bli att den grupp som utförsäkrades var sjukare än vad politikerna trodde.

Av dem som passerar tidsgränsen i sjukförsäkringen går de flesta, men inte alla, till Arbetsförmedlingens särskilda program för utförsäkrade: arbetslivsintroduktion. I den första gruppen utförsäkrade på totalt 17 797 personer skrev 12 587 in sig vid förmedlingen. Uppföljningen, som speglar situationen den 28 februari 2011, visar att sammanlagt 1 479 av dessa är i någon form av arbete. Men i de flesta fallen handlar det om arbete med någon form av stöd (672 personer) eller nystartsjobb (224 personer). Totalt är drygt tre procent i den första gruppen utförsäkrade i arbete (hur många timmar i veckan framgår inte av redovisningen).

Av dem som utförsäkrades tredje kvartalet 2010 är naturligt nog en ganska stor andel kvar i olika program i Arbetsförmedlingens regi, medan färre har hunnit få jobb eller återvända till sjukförsäkringen.

Till och med december 2010 hade totalt 54 347 personer uppnått maximal tid i sjukförsäkringen.