Samtidigt som USA:s arbetslösa och lågavlönade befolkning går på knäna i finanskrisens spår chockhöjdes vd-lönerna med 23 procent i fjol. En amerikansk vd tjänade i snitt 11,4 miljoner dollar under 2010.

Uppgifterna kommer från det amerikanska facket AFL-CIO:s granskning av utbetalade ersättningar från 299 amerikanska företag under 2010. Snittersättningen på 11,4 miljoner dollar blir cirka 69 miljoner svenska kronor.

Trots den massiva inkomstökningen för cheferna gjorde samma personer lite för att skapa välbehövliga jobb till landets 25 miljoner arbetslösa och undersysselsatta.

I jämförelse med en byggnadsarbetares medianlön på cirka 217 600 kronor tjänar en vd 318 gånger mer. Gregory B Maffei var den vd i undersökning som tjänade mest. 87,5 miljoner dollar. Det blir 2 454 gånger mer i ersättning än en industriarbetares medianlön.

Fotnot: Urvalet av företag är gjort ifrån Standard & Poor’s 500. Ett aktieindex över 500 börsnoterade aktiebolag som handlas med på Nasdaq- och New York-börsen. Företagen väljs ut av en kommitté som väljer ut aktierna så att indexet ska vara representativt för USA:s industri. 
Källa: Wikipedia och www.standarandpoors.com

Fakta

VD-inkomstens beståndsdelar
Lön: 1 093 989 USD
Bonus: 251 413 USD
Aktieutdelningar: 3 833 052 USD
Optionsutdelningar: 2 384 871 USD
Ersättning från icke-aktierelaterade incitamentsprogram: 2 397 152 USD
Pension m.m: 1 182 057 USD
Andra inkomster: 215 911 USD
Totalt: 11 358 445 USD
69 320 590 SEK