Foto: Jonas Ekströmer

I måndags gjorde Håkan Juholt sin första arbetsdag som partiledare när han mötte ett hundratal Sekomedlemmar på Bällstabro värdshus i Sundbyberg.

Den svåra uppgiften att formulera politik som vinner väljarnas förtroende har Socialdemokraterna fortfarande framför sig. Men kongressen ökade chansen att de klarar den.

Lyckliga ansikten strömmade ut ur salen när Håkan Juholt hade hållit sitt linjetal i lördags. Kongressombuden tycktes gratulera varandra, ungefär som människor gör efter tolvslaget på nyårsnatten: uppfyllda av känslan att något nytt och hoppfullt har börjat, trots att rätt lite egentligen har hänt.

En sak har kongressen bevisligen gjort: valt ledare. Konflikterna kring den frågan är över. Håkan Juholts tal göt också nytt mod i partiet.

– Talet gav en rörelse framåt, säger Anna Johansson, som har lett partiets kriskommission. Dels genom sitt innehåll, men framför allt genom anslaget. En stolt sosse som visar lust. Det är viktigt, vi måste få känna glädje igen.

Men kan Håkan Juholt också förlösa arbetet med att mejsla fram ny politik? Det har gått trögt hittills. Inför valet i höstas var det inte färdigt. Därför blev partiet defensivt, anser tongivande socialdemokrater.

– Vi hade faktiskt fått fram en del förslag, bland annat om jobben, säger Robert Nord, kongressombud från Stockholms län. Men i valrörelsen backade vi till att mest tala om höjd a-kassa.

– Nu måste det gå fortare. En sammanhållen jobbpolitik måste vara klar tidigare än 2013, säger IF Metalls ordförande Stefan Löfvén.

Det kan bli svårt – motsättningarna inom partiet kring exempelvis förmögenhetsskatt och rut-avdrag kommer i dagen när politiken ska göras konkret. Mot snabba beslut talar också självbilden av S som en folkrörelse som inte ska toppstyras.

Samtidigt tycker många so­cial­demokrater att partiets rådslags­arbete efter valet 2006 blev för segt. Och när det var klart blev det snabbt överspelat av koalitionsförhandlingarna med Miljöpartiet.

Några faktorer talar för att det faktiskt kan gå bättre nu:

• Håkan Juholt pekade ut en rätt tydlig riktning, något som helt saknades i rådslagen.

• I sitt tal koncentrerade han också nystarten till några få områden (medan rådslagen blev mycket breda).

Det första av dessa är Juholts kritik mot effekterna av avregleringen på olika marknader, som skolan, elmarknaden och spårtrafiken. Den gav starkt gensvar på kongressen – och insikten att fri marknad inte alltid blev så bra sprider sig även i de borgerliga leden.

Förre moderatledaren Ulf Adel­sohn har som ordförande i SJ totalsågat avregleringen av järnvägstrafiken. Även Jan Björklund (FP)ser problem med friskolorna.

I ett större sammanhang har finanskrisen ökat insikten att marknader kräver reglering. Att vi behöver mer politik, inte mindre.

– Eftersom Socialdemokraterna har sin del i avregleringarna har de haft svårt att göra upp med dem, säger Irene Wennemo, huvudsekreterare i den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen. Men Juholt visade tydligt att han inte är fast i s-regeringarnas beslut på 90-talet.

Det andra stora område Håkan Juholt lyfter fram är barnfattigdomen.

– Att avskaffa den är inte så himla enkelt. Allt man gör riskerar att skapa nya problem. Men det är en bra fråga att lyfta, säger Irene Wennemo.

Kamp mot barnfattigdomen griper in på nästan alla politikområden, från barnbidrag och sysselsättning till kultur och skola. Därför är den en användbar ram, ungefär som Per Albins folkhem. Ett sammanhang där olika politiska förslag kan sättas in och ges en djupare mening.

Barnfattigdomen passar också bra ihop med de nyckelbegrepp och bilder Håkan Juholt är i färd att etablera. ”Solsidan”, där de rika bor, och ”skuggsidan”, där barnen bor sämre, äter sämre och får sämre skolgång. ”Värdeburen tillväxt”, tanken att ekonomin mår bra av att ökad jämlikhet.

Formerna för den fortsatta politiska diskussionen i partiet är inte klara. Men många väntar sig en fortlöpande debatt i olika fora, där ett möte med förtroenderådet i höst är ett, diskussion i sociala medier ett annat. Bland andra Lena Sommestad har uppmanat partiet att öppna sig och åter bygga sina reformer på samhällsvetenskaplig forskning.

– Partiet är inte ett börsbolag och jag inte en vd, säger Håkan Juholt, apropå hur politiken ska förändras.

Samtidigt säger personer som känner honom att han kan ha ”ganska hårda nypor” och får ”saker att hända”. Vilket de ser som löftesrikt.