Pensionsbolagens antaganden om hur länge du kommer att leva gör att du kan missa tiotusentals kronor i pension. Livslängden är frågan som parterna glömde då de upphandlade avtalspensionen.

Att de avgifter pensionsbolagen tar från ditt pensionssparande spelar stor roll känner du kanske till.

Om två LO-medlemmar tjänar lika mycket och jobbar lika många år kan den enes ihopsamlade avtalspension vid 65 år bli flera hundra tusen kronor mindre än den andres, enbart därför att han valt ett dyrt sparande.

– Bolagen döljer sina kostnader i en snårskog av olika avgifter, säger Eva Adolphson, pensionsekonom på Alecta. Ett minimikrav är att branschen själv enas om att redovisa alla avgifter i ett nyckeltal. Antagligen krävs lagstiftning för att förbättra konsumentskyddet.

En enkätundersökning som Alecta presenterar i dag, måndag, visar att allmänheten är dåligt insatt i vilka avgifter pensionsförvaltarna tar ut.

Men den bäst bevarade hemligheten bakom pensionens storlek är antagandena om hur länge spararna kommer att leva.

Avtalspension betalas normalt ut livsvarig från det att du går i pension. Hur stor utbetalning du får varje månad beror då på hur många år och månader du och dina medsparare beräknas leva i genomsnitt.

Det märkliga är att bolagen själva får avgöra hur länge de tror att spararna kommer att leva som pensionärer. Och att de då gör så olika antaganden.

Det skiljer mer än tre år i förväntad återstående livslängd vid 65 års ålder mellan de bolag du kan välja för Avtalspension SAF-LO. Är du tjänsteman och har ITP-pension är bilden ungefär densamma.

Detta kunde möjligen vara rimligt om bolagen hade helt olika kundgrupper, med bevisat olika livslängd. Alltså om Nordea bara hade kvinnliga akademiker som kunder, AMF bara manliga arbetare. Men så är det inte. Alla bolag inom Avtalspension SAF-LO (och alla bolag inom ITP) vänder sig till samma kundgrupp.

Nyhetsbrevet Pensioner och förmåner, som först avslöjade de olika livslängdsantagandena, pekar på att de bolag som är vinstutdelande generellt antar en längre livslängd än de ömsesidiga bolagen (där eventuella överskott går tillbaka till spararna). De vinstutdelande bolagen tycks helt enkelt lägga på några år i sina livslängdsantaganden, för att fler kunder ska hinna dö innan de fått ut sina pensioner. De dödas pengar blir vinst för ägarna.

Samtliga bolag har tagit i med marginal – Finansinspektionen räknar med 20,7 års återstående livslängd från 65 år. Men anta att en 65-åring som har samlat ihop en miljon kronor i avtalspension lever i 21,6 år som pensionär (det är ett snitt av de ömsesidiga bolagens livslängdsantaganden). Då finns 320 000 kronor kvar på hans pensionskonto när han dör, visar beräkningar i nyhetsbrevet Pensioner och förmåner. Ren vinst för ägarna.

I själva verket kan kunderna förlora ännu mer. Det beror vissa bolag betalar ut högst pension i slutet av livet – då flest kunder har hunnit avlida.

Trots att antagandena om livslängd har stor betydelse reglerades de inte när LO och Svenskt Näringsliv upphandlade sparalternativen för Avtalspension SAF-LO. Inte heller när Svenskt Näringsliv och PTK upphandlade sparande för tjänstemännens pension. Fokus låg på låga avgifter.

– Jag har inget minne av att livslängd diskuterades, säger Almegas vd Jonas Milton.

– Jag tror parterna missade den här frågan, säger Unionens ordförande Cecilia Fahlberg.

– Det är konstigt att bolagen gör så olika antaganden. Vi har anledning att återkomma till det i nästa upphandling 2012, säger Renée Andersson vid LO.

– Skillnaderna mellan bolagens antaganden om livslängd är märkliga. Vi har planer på att granska dem.

Det säger Göran Ronge, aktuarie på Finansinspektionen.

– Vi har för närvarande inga möjligheter att föreskriva att ett visst försäkringsbolag ska göra ett visst antagande om livslängden. Men det här är en angelägen fråga att granska ur konsumentsynpunkt.

Göran Ronge tror inte att företagen i branschen själva kommer att reglera hur livslängd ska bestämmas i samband med att pensionsutbetalningar beräknas.

– Det  är alldeles för mycket pengar inblandade. Här behövs styrning.

Antagen återstående livslängd vid 65 år hos bolag som kan väljas för Avtalspension SAF-LO

Traditionell pensionsförsäkring

Bolag Återstående livslängd vid 65
Alecta 21,5 år
AMF Framtid 20,2 år
Folksam Liv 22,8 år
Länsförsäkringar Liv 23,4 år
Swedbank Försäkring 23,0 år
Nordea Liv & Pension 24,7 år

Fondförsäkring

Bolag Återstående livslängd vid 65
AMF 20,2 år
Folksam-LO 21,0 år
Avanza Pension 22,6 år
SPP Liv 25,2 år

Källa: Nyhetsbrevet Pensioner och Förmåner, med justering för att Alecta har höjt sitt antagande.