En mycket tydlig Håkan Juholt tog plats i talarstolen för sitt linjetal på lördag förmiddag.

Tydligheten är välkommen, inte minst när det gäller marknadens intåg på alltfler områden, en punkt där socialdemokratin varit besvärande otydlig.

Enligt Juholt gäller det dock att se skillnaden mellan nya driftsformer för offentlig sektor och vinstuttagen ur offentlig sektor.

Helt riktigt. Det är två helt olika saker.

Alternativa driftsformer och stor valfrihet kan aldrig vara något negativt i ett öppet samhälle.

Men den flirt med att privata företag baserade i skatteparadis ska få föra ut svenska skattebetalares pengar ur landet, denna flirt var i Håkan Juholts tal befriande osynlig.

Att skolkoncerner och vårdbolag tar vinster i stället för att använda skattepengarna för att anställa personal är uppenbart.

Det är bra att en socialdemokratisk ledare ser och lyfter fram detta så tydligt.

Det är också bra att en socialdemokratisk ledare så tydligt kopplar en solidarisk politik för större jämlikhet till tillväxt, ökad rikedom och därmed till en ökad välfärd för alla.

Det är denna politik som måste ställas mot den borgerliga regeringens politik för större ojämlikhet.

Trygghetssystem som urholkas är aldrig förenligt med en optimalt kunskapsbaserad tillväxt. För det krävs i stället att alla ges samma förutsättningar och samma möjligheter.

Detta tydliga samband, som så länge fått stå tillbaka för tal om individens kortsiktiga vinster, sammanfattades bra i Juholts ord:

– Ojämlikhet gör Sverige fattigare för alla. Solidaritet är till gagn för alla.

Att den ökande barnfattigdomen nu innebär att vart tionde barn lever i fattigdom i Sverige är till exempel en skrämmande och oerhörd siffra som kommer att slå tillbaka mot allas vår välfärd.

Redan i sitt första tal var Håkan Juholt också konkret när det gäller pensioner.

Som inte minst LO-tidningen ett flertal gånger visat är bristerna i det svenska pensionssystemet nu alltför stora för att negligeras, eller som den borgerliga alliansen vill, höja pensionsåldern och driva dem som redan i dag knappt orkar arbeta till 65 år till att arbeta ännu längre.

Håkan Juholt öppnar nu för en översyn av pensionssystemet i samarbete med LO, TCO och Saco.

Det konkreta arbetet är alltså redan i gång.