Statsvetarprofessorn och socialdemokraten Ulf Bjereld, tycker att Håkan Juholts linjetal var oerhört retoriskt skickligt.

– Det kanske är ett av de mest retoriskt skickliga vi hört i partiet sedan Olof Palmes dagar, säger Bjereld.

– Det lyckades entusiasmera de egna leden, det hade humor som biter och det lyckades ur ideologisk ståndpunkt göra skillnaden tydlig mellan socialdemokratisk och borgerlig politik.

Bjereld ger som exempel att s-politiken kopplades samman med humanitet och människovärde, medan den borgerliga framställdes som kallt marknadstänkande. Statsvetarprofessorn tror att talet kanske framförallt tilltalade socialdemokrater på vänsterkanten.

– Men de på högerkanten kan finna tröst i att det fanns väldigt lite konkreta saker som antydde en vänsterinriktning av politiken, säger Bjereld.

Att Juholt inte tog upp skatter, betyg eller kärnkraft var väntat, menar Bjereld.

– Däremot trodde jag att han skulle tala mer om miljön. Talet var svagt på miljön och det internationella.

TT: Vågar du i dag tippa om Juholt kommer att vrida partiets politik åt vänster eller höger?

– När det gäller privatisering och utförsäljning så tror jag att han kommer att bromsa upp det. Där markerade han väldigt starkt, säger Bjereld.

Han uppger dock att även bland de borgerliga börjar det komma kritik mot utförsäljningar av det offentligt ägda.

S-debattören Göran Greider tycker att Juholt gör en vänstersväng.

– Ja, i någon mening tycker jag det, säger Greider som anser att Juholts tal var det bästa han hört på en S-kongress.

– Framför allt var det vitaliserande. Juholt lyckades väcka till liv aktivitetslusta och då blir det en radikal effekt, säger han.

Greider saknar dock tydliga besked på en lång rad frågor.

– Det gäller skatter, synen på rut-avdrag och på kärnkraft. Det finns mängder av frågor där han måste ge svar på tal framöver. Det här var mer ett försök att dra upp horisonten.

När Mona Sahlin höll sitt stora avskedstal till förtroenderådet i december sågade hon stora delar av partiets politik. Av detta fanns inte ett spår i Julholts tal.

– Många var ledsna då. Detta var något annat. Juholt försökte väcka en lång tradition av att förändra samhället i solidarisk riktning.

S-kvinnornas ordförande Nalin Pekgul ger Håkan Juholt betyget Väl godkänt.

– Det var ett bra tal, något som vi behövde nu efter alla dessa månader. Det var ideologiskt och gav självförtroende, säger hon.

Ändå vill hon inte ge högsta betyg MVG. Orsaken är att Juholt inte alls tog upp föräldraförsäkringen, som S-kvinnorna vill dela lika.

– Men den striden får vi fortsätta, säger hon.