Ett kyrkligt initiativ manar till landsomfattande protester mot att människor utförsäkras ur sjukförsäkringssystemet. Rörelsen kallas Påskuppropet och den planerar aktiviteter till annandag påsk.
– Vi måste agera för att stoppa utförsäkringarna. Människor går under för att de blivit av med sin sjukpenning, säger Charlotte Thérèse Björnström i Uppsala.

I januari skrev hon ett upprop och föreslog ett riksomfattande ekumeniskt upprop mot effekterna av den nya sjukförsäkringen. Hon hade läst om hundratals människor som drabbats av de nya regler och själv kommit i kontakt med flera personer som råkat illa ut. Det handlar bland annat om människor som blivit hemlösa och hon känner en mamma, vars son tog livet av sig sedan han utförsäkrats.

I uppropet skriver hon att tidsgränserna är absurda och hon pekar på att handläggare utan medicinsk kunskap fattar beslut utan att bry sig om läkarintyg och hälsotillstånd. Hon skriver också att ansvariga politiker ljuger om statistiken för sjukskrivna.

Effekterna är att nya grupper hamnar i permanent fattigdom. Barn drabbas för att föräldrar råkar illa ut samtidigt som det inte finns någon rehabilitering.

Charlotte Thérèse Björnström är katolik och beskriver sig som teolog och konstnär. I uppropet vänder hon sig till alla kristna och förklarar att det behövs tydliga symbolhandlingar för de svaga för evangeliet ska vara trovärdigt.

– Det handlar inte om några enskilda fall utan utförsäkring drabbar tiotusentals. Snart kommer alla känna till effekterna genom någon bekant.

Än så länge finns aktiviteter planerade på runt 50 platser. Målet är att det ska hända något i större delen av landet. Påskuppropet har ingen central ledning utan allt organiseras lokalt och därför utformas aktionerna olika. Charlotte Thérèse Björnström kan dock tänka sig att det kommer att handla om kyrkliga och politiska tal, symboliska aktioner och underhållning.

– Vi har valt annandagen för att man brukar ju skjuta upp allt viktigt till en annan dag. Dagen är bra av praktiska skäl också- För kyrkorna är det mest intensiva påskfirandet över.

Organiseringen sker genom en sida på Facebook. Nästan 4 500 har anslutit sig till uppropet. Och det är mer än 820 000 personer som besökt sidan.