Färre jobbar i välfärdsyrken i dag än för 20 år sedan.

Efter nedskärningarna inom offentlig sektor på 1990-talet har politiker av alla färger lovat och utfärdat stödpaket till vård, skola och omsorg.

Men en kartläggning som tidningen Kommunalarbetaren gjort visar att 35 000 färre jobbar i just vård, skola eller omsorg nu jämfört med 1990.

Samtidigt har befolkningen i arbetsför ålder vuxit med en halv miljon.