Göm undan 10 miljoner kronor på ett bankkonto utomlands och du välkomnas som den omvände syndaren om du självmant erkänner skattefusket. Ta ut 1 000 kronor för mycket i sjukförsäkringssystemet och det hjälper inte hur mycket du ångrar dig, du anmäls till polisen om inte särskilda omständigheter föreligger.

Skattefuskare och bidragsfuskare lever i skilda världar när de rättar felaktiga uppgifter till myndigheten.

Förra året gjorde 400 skattesmitare självrättelse i sina deklarationer och erkände att de, tillsammans, undanhållit i storleksordningen två miljarder kronor i utlandet.

Ingen av dessa anmäldes till polisen trots att det genomgående handlade om miljonbelopp för var och en.

Samma år anmälde Försäkringskassan 1 067 fall av bidragsfusk – på avsevärt mycket mindre belopp – till polisen. Hur många av dessa som själva erkänt fusket finns inga siffror på, men ångerfulla bidragsfuskare får ett helt annat mottagande än skattefuskarna.

Att man själv rättar lämnade felaktiga uppgifter kan Försäkringskassan betrakta som en förmildrande omständighet, men det är ingen garanti för att man slipper polisanmälan. Har pengarna betalats ut går ärendet normalt till polisen.

– Vi gör en bedömning från fall till fall. Men har man uppsåtligen lurat Försäkringskassan finns det skäl för en polisanmälan, säger Anita Leal, på enheten för kontrollfrågor.

Skattelagstiftningen resonerar på ett helt annat sätt.

Den som kommer in med riktiga uppgifter om pengar undangömda utomlands får givetvis betala den skatt som skulle ha utgått under de senaste fem åren (vid särskilt stora belopp tio år). Därtill ränta på pengarna.

Men inget skattetillägg och ingen anmälan till polisen.

– Vi har länge haft ett regelverk som innebär att självrättelser inte leder till straffavgifter eller polisanmälningar. Det gäller både inkomster i Sverige och i utlandet, säger Göran Haglund på Skatteverket.

När det gäller bidragsfusket infördes de hårdare reglerna 2007 av den borgerliga regeringen. Den ville markera mot bidragsfusket.

Så länge inga pengar betalats ut klarar man sig från straff om man själv rättar en felaktig uppgift. Men så fort bidraget kvitterats ut riskeras polisanmälan.

En annan ordning skulle kunna leda till missbruk och orimliga resultat, ansåg regeringen i propositionen.

Människor skulle ha gjort av med pengarna och det skulle i praktiken vara omöjligt att få tillbaka beloppen, enligt regeringen.

Antalet självrättelser i skattedeklarationerna har ökat kraftigt de senaste åren. Förklaringen är en allt effektivare jakt på skattesmitare.

Fakta

Ändringar ger 127 miljoner

• 400 personer valde att själv rätta tidigare deklarationer 2010. Självrättelserna väntas ge 127 miljoner kronor extra till statskassan från dem som tagit hem pengar som de tidigare stoppat undan utomlands.

• Det har blivit svårare att gömma pengar utomlands eftersom Sverige har träffat avtal med en rad skattesmitarländer. Sverige väntas snart teckna avtal även med Schweiz, ett land där många förmögna svenskar placerat sina pengar.