Foto: Henrik Montgomery

Antalet deltagare i fas 3 ökar med 56 personer per arbetsdag eller 1 200 per månad.

– Sverige beskrivs som en tigerekonomi, men trots tillväxten av nya jobb fortsätter långtidsarbetslösheten att bita sig fast. Jag är förfärad över att fas 3 växer så snabbt. Det är en förvaring. Regeringen har gett upp om människor, säger Ylva Johansson, riksledamot (S).

Socialdemokraterna kräver de som deltar i fas 3 ska kunna delta i utbildning och att deras villkor ska regleras i kollektivavtal.

– Nu lämnas deltagarna utan rättigheter och utan möjligheter i och med att de inte får tillgång till de verktyg som Arbetsförmedlingen har för att hjälpa arbetslösa. Jag har träffat arbetsförmedlare som berättar att de inte hinner träffa långtidsarbetslösa mer än en gång om året, konstaterar hon.

Socialdemokraterna vill återinföra plusjobben, som fanns under regeringen Perssons sista år. De arbetslösa ska erbjudas riktiga anställningar med avtalsenligt villkor och avtalsenlig lön.

Dessutom vill Socialdemokraterna satsa på kompetensutveckling i kommunerna. När den ordinarie personalen utbildas ska arbetslösa gå in som vikarier.

Socialdemokraterna har bett riksdagens utredningstjänst att svara på ett antal frågor om fas 3.

Svaren visar att 60 procent av deltagarna är under 55 år. 22 procent har högskoleutbildning.

– Majoriteten av dem som är med i fas 3 har mer än tio år kvar i arbetslivet, understryker hon.

Knappt 45 000 personer har deltagit i fas 3 sedan starten i mars 2009. Just nu deltar ungefär 25 000. Detta enligt den senaste siffran från december.

Arbetsförmedlingen brukar ha statistik om det mesta, men klarar inte av att tala om var så många som 40 procent av deltagarna i fas 3 befinner sig.

Olika medier har försökt få ut listor på vilka som tar emot deltagare i fas 3. De uppgifterna är belagda med sekretess.

Arbetsförmedlingen klarar bara av att tala om var 60 procent av deltagarna finns – om det är i privata företag, i offentlig sektor eller i ideella föreningar.