Lärlingar behöver inte vara unga. I höst ska även vuxna få lärlingutbildning via komvux.

– För många kan det bli den absolut bästa möjligheten att få jobb, säger Eva Nordlund, projektledare för yrkesvux på Skolverket.

Lärlingsutbildningen för vuxna är en treårig satsning, där även de som inte trivs i skolbänken kan plugga till ett nytt yrke. Möjligheten att ha delar av vuxenutbildningen ute på företag finns redan, men få har utnyttjat den.

– Vi tror att fler får chansen nu när kommunerna får statsbidrag för att erbjuda lärlingsutbildningar, säger Eva Nordlund.

Lärlingarna får inte lön under studietiden och blir inte heller anställda av företagen. Deras utbildning ska följa samma kursplan som en vanlig yrkesutbildning, men minst 70 procent av tiden är de ute på ett företag. Utbildningens längd kan variera från en termin till två år.

– Det beror på hur mycket tid som behövs för varje lärling, säger Eva Nordlund.

Skolverket uppmanar kommunerna att hitta lämpliga företag och planera utbildningen. Men den som är intresserad ska också kunna fixa en lärlingsplats själv och sedan kontakta kommunen för att se om platsen går att få in i utbildningen och om företaget uppfyller kvalitetskraven.

Runt 1 000 vuxna förväntas delta i lärlingsutbildningar under satsningens första år, och Eva Nordlund tror att de har en god chans att få jobb efteråt.

– För dem som bor på mindre orter är det här en enorm möjlighet. De får kontakt med lokala företag och får den utbildning som behövs för att få jobb. Jag hoppas verkligen att kommunerna tar till sig det här och ger alla som vill chansen.