Regeringens lagförslag om sämre möjligheter till facklig utbildning nådde aldrig fram till riksdagen förra våren. Nu är det omstridda förslaget på väg dit igen. Det kanske kommer fram.

Tydligare än så är inte beskeden från arbetsmarknadsdepartementet.

– Vi får ingen tid att bilda opinion eller sprida kunskap om förslaget, eftersom vi inte vet vad som kommer, konstaterar Maria Stenberg, riksdagsledamot (S) i arbetsmarknadsutskottet och LO-distriktets ordförande i Norrbotten.

Vis av erfarenheten från förra våren konstaterar LO:s studieombudsman Lars-Åke Henriksson att facket inte kan agera ”mot något som inte finns”. Propositionen, regeringens förslag till riksdagen, finns inte.

Däremot finns en tidtabell. Enligt den ska riksdagen få förslaget om knappt sex veckor, den 22 mars. Å andra sidan fanns ett datum även i fjol, men det kom inget förslag.

Förslaget gick igenom lagrådet, den sista stationen före riksdagen, den 22 april. Sedan drogs det tillbaka ”av tidsskäl”.

– Regeringen ville inte ha någon debatt före valet, för det här drabbar vanligt folk, säger Lars-Åke Henriksson.

I dag kan en nyanställd gå en facklig introduktionskurs första arbetsdagen. Enligt regeringens förslag måste han eller hon vänta i ett halvår.

Facket fruktar att väntetiden ofta blir längre, eftersom allt fler unga går runt mellan korta och otrygga jobb.

– Ungdomar får inte lära sig särskilt mycket om arbetsmarknadens villkor i skolan. Vi talar om vilka regler som gäller och vilka försäkringar som följer med kollektivavtalet och medlemskapet i facket, berättar Lars-Åke Henriksson.

– Jättemånga går våra medlemsutbildningar. Det är viktigt för fackföreningsrörelsen att medlemmarna vill utbilda sig. Det drivewr LO framåt, säger Paula Thunberg Bertolone, funktionär på IF Metalls fackligpolitiska enhet.

Förslaget innebär också bland annat att arbetsgivaren får rätt att skjuta upp fackliga kurser i upp till ett halvår utan att prata med facket. Så såg åtminstone det förslag ut som skickades till lagrådet förra våren.

Lars-Åke Henriksson är övertygad om att regeringen tänker damma av samma gamla förslag igen, men arbetsmarknadsdepartementet ger inga besked.

”Arbetet med propositionen pågår, men med hänsyn till beredningsprocessen kan vi inte i nuläget säga exakt hur förslagen kommer att utformas”, skriver Cherine Khalil, pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, i ett mejlsvar.

Hon ger inga besked om när riksdagen ska få förslaget:

– Propositionen är aviserad till den 22 mars, men precis som med alla lagstiftningsprojekt är datum beroende av dels beredningsprocessens gång och dels hur mycket övrigt arbete departementet har.

Det lär bli bråttom när förslaget dimper ner hos Maria Stenberg och hennes kollegor i riksdagens arbetsmarknadsutskott — om det nu kommer. De ska sprida kunskap, bilda opinion och hinna skriva motioner innan riksdagen fattar beslut i vår.

– Det är mindre än två månader till den 22 mars. Vid det här laget borde regeringen veta vad förslaget ska innehålla, anser hon.