Reglerna ger a-kassan rätt att neka Tine Conradsson ersättning när hon inte kommer upp i heltid.

”Den som studerar är normalt inte att betrakta som arbetslös och anses därmed inte stå till arbetsmarknadens förfogande.” Det skriver Eleonor Johansson, pressinformatör på arbetsmarknadsdepartementet, i ett mejlsvar.

– Frågan om åldersgränser för rätten till studiemedel hanteras inte av arbetsmarknadsdepartementet utan av utbildningsdepartementet och Centrala studiestödsnämnden. Regeringen har inga planer på att se över regelverket för arbetslöshetsförsäkringen rörande personer som fyllt 55 år, fortsätter hon.

Dock har Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen fått i uppdrag att kartlägga om och hur a-kassa och studier kombineras i dag. IAF kan sedan föreslå lagändringar om kartläggningen visar att det kan behövas.

Beslutet att Tine Conradsson inte får någon ersättning togs av Kommunals a-kassa.

– Jag uttalar mig inte om ett enskilt ärende, men om man anser att kassan har gjort en felaktig prövning finns möjligheten att överklaga, säger Anna-Katarina Hammarberg, försäkringsansvarig på a-kassan.

Marie Simonsson, ordförande i Kommunals sektion 8 i Kalmar, pratar då och då med timvikarier som fyllt kvoten på 200 timmar och blir avstängda året ut.

– Det är inget stort bekymmer, så till vida att det rör sig om enstaka personer, men för de drabbade är det ett stort problem.

Hon tycker att Kalmar kommun har lyckats över förväntan med målet att alla som nyanställs ska vara undersköterskor, beslutet som har fått Tine Conradsson att sätta sig på skolbänken parallellt med sitt vikariat i hemtjänsten.

– Jag tror att det har höjt yrkets status. Fler ungdomar söker till omvårdnadsprogrammet på gymnasiet.