Allt fler arbetare väljer bort facket. Nu minskar andelen fackmedlemmar även bland industriarbetarna, medan trenden är den omvända bland tjänstemännen.
– För första gången någonsin har tjänstemännen i den privata sektorn kommit ikapp arbetarna. Det är en historisk milstolpe, säger professorn Anders Kjellberg.

Andelen fackmedlemmar på hela arbetsmarknaden har varit större bland tjänstemän än bland arbetare sedan 2008. Och skillnaderna ökar. Förra året var 73 procent av tjänstemännen med i facket, att jämföra med 69 procent av arbetarna. Tjänstemännens organisationsgrad ökade med en procentenhet medan arbetarnas minskade lika mycket.

– Förklaringen finns a-kasseavgifterna i kombination med konjunkturen, säger Anders Kjellberg, arbetsmarknadsforskare och sociologiprofessor vid Lunds universitet.

Det är i den privata sektorn som trenden är tydlig, och främst inom industrin. Där har organisationsgraden bland arbetare varit stabil de senaste åren, men förra året minskade den med två procentenheter.

– Konjunkturen ljusnade samtidigt som a-kasseavgifterna var fortsatt höga, då valde fler bort facket, säger Anders Kjellberg.

Men bland industritjänstemännen blev facket mer populärt. Medan IF Metalls medlemmar betalade 390 kronor i a-kassaavgift förra året, betalade civilingenjörerna bara 90 kronor och Unionens medlemmar låg däremellan.

– Det är klart att det märks på organisationsgraden, säger Anders Kjellberg.

– Att tjänstemännen inom industrin nu bara är några procentenheter från att nå samma nivå som arbetarna är något helt nytt.

Även i byggsektorn har arbetarna haft höga a-kasseavgifter, och också där tappade facket mark.

Trots att organisationsgraden minskar är den fortfarande hög i industrin och byggbranschen i jämförelse med den övriga privata sektorn. Svagast är facket i hotell- och restaurangbranschen, där 36 procent av arbetarna är med i facket, men den andelen var oförändrad förra året.

Att bara 69 procent av arbetarna totalt är med i facket är en rekordlåg siffra. LO-förbunden har inte haft så låg anslutningsgrad sedan 1940-talet.

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin har vid flera tillfället de senaste åren sagt att trenden ska vända. Men än så länge har det inte skett, trots att många förbund gjort stora satsningar. Bara i transportbranschen och i offentlig sektor lyckades LO-facken öka andelen anslutna förra året.

Som LO-Tidningen tidigare berättat har LO:s styrelse satt som mål att organisationsgraden bland arbetare ska var uppe i 75 procent till LO-kongressen i maj nästa år. Det tror dock inte Anders Kjellberg är möjligt.

– Det är knappast realistiskt. Så snabbt kan det inte gå. LO-förbunden får vara glada om de kan vända den nedåtgående trenden nästa år och kanske öka någon procentenhet, säger han.

Den totala organisationsgraden för alla löntagare var 71 procent förra året, och nivån har legat still sedan 2008.

Fakta

Fackförbundens utveckling

Sacoförbunden ökade förra året sitt medlemsantal med 13 000 medlemmar. LO-förbunden tappade sammanlagt 37 000 medlemmar och även TCO-förbunden backade men betydligt mindre, enligt de preliminära uppgifter från de enskilda förbunden som LO-Tidningen tidigare publicerat. Siffrorna gäller totalt antal medlemmar inklusive pensionärer och studerande.

Antalet yrkesverksamma medlemmar i TCO-förbunden ökade dock med runt 1 000 under 2010, enligt TCO. Det är antalet yrkesverksamma medlemmar som påverkar organisationsgraden, då den anger hur stor del av de anställda i en bransch som är med i facket.